Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Słowniki, encyklopedie, publikacje obcojęzyczne, inne ...

Słowniki: Angielsko-Polski Polsko-Angielski

Słowniki: Angielsko-Polski Polsko-Angielski
Słowniki: Angielsko-Polski Polsko-Angielski

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

105,00 zł

szt.

Ustawa o odpadach komunalnych - ustawa śmieciowa

Ustawa o odpadach komunalnych - ustawa śmieciowa
Ustawa o odpadach komunalnych - ustawa śmieciowa

Ustawa o odpadach komunalnych - ustawa śmieciowa


Autorzy:
Lidia Broniarek
Dorota Rosłoń
Iwona Czauderna
Przemysław Ł. Siemiątkowski

Liczba stron: 160
Format: B5
Oprawa: miękka

Data wydania: 19 lutego 2013 r.

 

W życie weszła nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmiany wprowadzane przez 'ustawę śmieciową'

Zasadnicze zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będą polegały głównie na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Obecnie na Tobie, jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, ciąży obowiązek przekazywania wytworzonych odpadów komunalnych temu przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w takim zakresie. Musiałeś więc go wybrać, sprawdzić, wynegocjować stawki i podpisać umowę. Także Ty ponosisz konsekwencje, jeśli odpady nie są zagospodarowywane zgodnie z prawem. Już niedługo te obowiązki przejmie od Ciebie gmina. Oczywiście w zamian za pozbycie się pewnych odpowiedzialności będziesz musiał ponosić określone opłaty ustalone przez gminę.

Priorytetowym celem wprowadzanych zmian jest zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska, gdzie obecnie znajduje się większość odpadów komunalnych. W 2009 r. 78% odpadów było składowanych na wysypiskach, tylko 14% oddawanych do recyklingu, 7% unieszkodliwianych biologicznie, a 1% spalanych. Co gorsza, wiele z nich trafia też na „dzikie wysypiska”, których ilość szacuje się na blisko 4,3 tys. w skali całego kraju. Wprowadzana zmiana ma radykalnie wpływać na tę niekorzystną sytuację i zdecydowanie polepszyć statystyki na korzyść recyklingu i innych metod niż składowanie.

Taniej czy drożej po wprowadzeniu ustawy?

Pierwszoplanowym celem wprowadzenia nowych przepisów jest usprawnienie samej gospodarki odpadami komunalnymi, co oznacza przede wszystkim zmniejszenie ich ilości przez stymulację segregacji odpadów i likwidację „dzikich wysypisk” śmieci. Nie oznacza to, że reforma ta musi koniecznie przynieść zwiększenie opłaty „śmieciowej”. Nowe prawo przewiduje niższą opłatę dla segregujących śmieci. Także gminy przy organizacji przetargów będą mogły oferować większy wolumen odbiorców, co powinno prowadzić do pobudzenia konkurencji, a co za tym idzie – do zmniejszenia ceny jednostkowej za odbiór odpadów.

SPIS TREŚCI

 • Rewolucyjne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
 • Ustawa śmieciowa w praktyce – na jakie trudności mogą natrafiać przedsiębiorcy
  i gminy w związku z ustawą
 • Stanowisko MŚ w sprawie podlegania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przepisom ustawy o VAT
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z bhp
 • Orzeczenia
 • Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach oraz niektórych innych ustaw

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

89,00 zł

szt.

Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej

Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej

Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 65
Oprawa: Miękka
Format: A4

Angielski jest dziś językiem powszechnie stosowanym do porozumiewania się ludzi z różnych stron świata. W Unii Europejskiej, w razie wątpliwości, jakie jest wiążące brzmienie aktów urzędowych, rozporządzeń, dyrektyw itp., za wzorcowy uznaje się tekst anglojęzyczny.

W przypadku rachunkowości i rewizji finansowej takimi podstawowymi tekstami są dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjęte przez Komisję Europejską Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wraz z ich interpretacjami, a wkrótce zapewne także Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej.

Nie chodzi zresztą tylko o wiążące przepisy. Wciąż przecież ukazuje się wiele tekstów zawierających propozycje ich zmian, uzupełnień albo w ogóle nowych uregulowań, a także komentarze i wyjaśnienia. Dotarcie do angielskiego tekstu czy to przez internet, czy w bibliotece lub księgarni, nie przedstawia obecnie większych trudności. Gorzej jest z poprawnym przetłumaczeniem tekstów fachowych na język polski. Utrudnia to korzystanie z bogatego dorobku dostępnego tylko w języku angielskim, prawodawstwa i literatury fachowej.

Aby przeszkodę tę częściowo przynajmniej przezwyciężyć, przekazujemy w ręce Czytelników angielsko-polski słownik słów, terminów i zwrotów najczęściej stosowanych w anglojęzycznym piśmiennictwie fachowym (przepisach, książkach, artykułach itp.) z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej.

Autorką słownika jest dr Nelli Artienwicz, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

68,00 zł

szt.

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych
Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych

 

Autor:  Andrzej Regliński

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

W opracowaniu w przejrzysty sposób wyjaśnione zostały podstawowe zagadnienia związane z obiegiem i tworzeniem dokumentacji. Autor krok po kroku omawia kwestie dotyczące warunków przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji. Czytelnik znajdzie w książce m.in. aktualne przepisy i dokładne porady dotyczące jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Autor wyjaśnia, jak udostępniać, niszczyć i przekazywać materiały archiwalne do archiwów państwowych. Ponadto przybliża zagadnienia związane z dokumentem elektronicznym, w tym elementy struktury, sposób postępowania oraz wymagania techniczne formatu zapisu. Do książki dołączona jest płyta CD z przydatnymi wzorami dokumentów w edytowalnych wersjach.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych

Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych
Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych

Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych

 

Autorzy:  dr hab. Mariusz Jabłoński, Tomasz Radziszewski

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Książka w praktyczny sposób przedstawia długo oczekiwane rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego informacji niejawnych. Autorzy wyczerpująco omówili w niej takie zagadnienia, jak: zadania i sposób funkcjonowania kancelarii tajnych, obieg informacji niejawnych (m.in. czynności związane z ich nadawaniem, przyjmowaniem, przewożeniem i wydawaniem) oraz stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego (strefy ochronne, wymagane zabezpieczenia fizyczne, bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej). W publikacji dokładnie opisane zostały działania w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem informacji niejawnych, w tym szacowanie i ocena ryzyka, oraz zarządzania ciągłością działania jednostki organizacyjnej.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych

Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych
Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych

Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych

 

Autor: Piotr Thiem

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Autor w opracowaniu przedstawia zasady dostępu do informacji niejawnych oraz prowadzenia zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających wobec osób, które mają mieć dostęp do tych informacji. Podkreśla również rozszerzenie zakresu stosowania kpa w postępowaniach sprawdzających. W książce szczególną uwagę poświęcono ankiecie bezpieczeństwa osobowego i ochronie zawartych w niej informacji. Wyjaśniono także zagadnienia dotyczące zawieszenia i wznowienia postępowania. Osobny rozdział dotyczy szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i związanej z tym wymaganej dokumentacji. Do opracowania dołączone zostały wzory dokumentów (w wersji edytowalnej na płycie CD) niezbędnych w procedurze przyznawania uprawnień dostępu do informacji niejawnych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

Dodatki mieszkaniowe. Komentarz
Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

 

Wydanie: 4
Rok wydania: 2013
Ilość stron: 272

Autor: dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz


Komentarz Dodatki mieszkaniowe autorstwa dr Grażyny Manjury-Niśkiewicz stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu.

Autorka w czwartym wydaniu książki poddaje pogłębionej analizie i interpretacji przepisy regulujące zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. Komentarz uwzględniający aktualny stan prawny odwołuje się także do najnowszych nowelizacji ustawy wprowadzonych na mocy:

 • ustawy z 25.3.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 ze zm.) obowiązującej od 1.7.2011 r. dotyczące prawa składania oświadczeń przez obywatela w miejsce dotychczasowego obowiązku przedstawiania zaświadczeń, będących urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego;
 • ustawy z 13.7.2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 951) obowiązującej od 1.1.2013 r. zawierające zmianę nazwy organu oraz dotyczące zakresu jego kompetencji, a także upoważnień do wydania aktów wykonawczych.

Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, stanowiące próbę wyjaśnienia problemów i wątpliwości pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz dorobek naukowy dotyczący poruszanej w komentarzu tematyki.

Publikacja zawiera – oprócz tekstu ustawy oraz komentarza do poszczególnych unormowań – zbiór przepisów wykonawczych i związkowych, które zamieszczone zostały w postaci pełnej bądź też w tzw. wyciągach najważniejszych przepisów.

Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką, w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, ale również dla tych ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Publikacja stanowi użyteczne źródło wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką dodatków mieszkaniowych w tym dla prawników praktyków.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

129,00 zł

szt.

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym
Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

 

Autor:  Artur Krzysztof Modrzejewski

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Niniejsza publikacja prezentuje pełną i praktyczną analizę problematyki doręczeń w postępowaniu administracyjnym. Autor, korzystając z formy pytań i odpowiedzi, porusza najważniejsze kwestie w tym zakresie uregulowane w kpa i przedstawia ścieżki postępowania administracyjnego w ramach poszczególnych procedur doręczeń. Powołuje się przy tym na aktualne orzecznictwo sądowe, wskazując wyroki i fragmenty uzasadnień, które odnoszą się do analizowanych zagadnień.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej

Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej
Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej

Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej

 

Autor: Tomasz Burczyński

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Książka stanowi pierwszą na rynku analizę prawnych aspektów elektronicznej wymiany informacji w różnych przejawach działalności jednostek administracji publicznej. Autor komentuje najistotniejsze regulacje w tym zakresie oraz bada zagrożenia i korzyści wynikające z posługiwania się narzędziami elektronicznej wymiany informacji i wprowadzania w urzędach elektronicznego obiegu dokumentów. Porusza wiele praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa informatycznego w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków prawnych przysługujących podmiotom administrowanym. Publikacja jest skierowana do osób realizujących zadania wynikające z prawa informatycznego w jednostkach administracji publicznej oraz do adwokatów, radców prawnych i pracowników naukowych zainteresowanych zagadnieniami e-administracji.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?
Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?
Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Wydanie: 4
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 344
Autor: prof. dr hab. Leszek Berezowski

Czwarte wydanie książki Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wprowadze­nia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z umo­wami pisanymi w języku angielskim.

W książce szczegółowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, przedstawiono interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach oraz wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Czwarte wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone o podroz­dział dotyczący umowy spółki osobowej.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

99,00 zł

szt.

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych
Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

 

Autor:  Grzegorz Karwatowicz

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

W książce zostało wyjaśnione, które naruszenia w projektach najczęściej przesądzają o nieotrzymaniu przez beneficjenta przyznanego dofinansowania. Autor wnikliwie analizuje przypadki wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub też pobierania środków nienależnych bądź w nadmiernej wysokości. Przedstawia konsekwencje nieprawidłowej realizacji projektu, pokazując, w jaki sposób beneficjenci mogą uniknąć sankcji zwrotu dofinansowania lub ją zminimalizować. Publikacja adresowana jest zarówno do beneficjentów środków unijnych, przede wszystkim z sektora finansów publicznych, jak i do podmiotów odpowiedzialnych za kontrolę prawidłowości realizacji projektów oraz doradców i pełnomocników zajmujących się prawnymi aspektami korzystania ze środków unijnych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych

Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych
Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych

Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych

 

Autor: Paweł Fajgielski

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Opracowanie przedstawia problematykę kontroli i audytu przetwarzania i ochrony danych osobowych w ujęciu prawnym i praktycznym. Autor omawia obowiązki poszczególnych podmiotów oraz wskazuje rozwiązania umożliwiające skuteczne zapobieganie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do praktyków – m.in.  administratorów danych i administratorów bezpieczeństwa informacji. Książka zawiera wzory dokumentów przydatnych w procesach kontroli, które zamieszczono również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD.

Dostępność: brak towaru

Cena:

126,00 zł

Kontrola skarbowa. 630 wyjaśnień i interpretacji

Kontrola skarbowa. 630 wyjaśnień i interpretacji
Kontrola skarbowa. 630 wyjaśnień i interpretacji
Kontrola skarbowa. 630 wyjaśnień i interpretacji
 

Autorzy: Andrzej Melezini , Dariusz Zalewski

 • Stan prawny: 1.12.2012 r.
 • Wydanie: 1
 • Rok publikacji: 2012
 • Okładka: twarda
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 660

 

Książka stanowi kompendium wiedzy o kontroli skarbowej i procedurze postępowania kontrolnego, a także kontroli kas fiskalnych, działaniach policji skarbowej i wywiadu skarbowego. Zawiera ponad 400 orzeczeń sądów administracyjnych rozstrzygających spory podatników z organami na tle prowadzenia kontroli skarbowej, w tym aktualne orzecznictwo NSA, a także pisemne interpretacje przepisów ustawy o kontroli skarbowej wydane przez Ministerstwo Finansów.

W opracowaniu znajdują się odpowiedzi na kluczowe pytania związane z kontrolą skarbową, w tym:

 • jak być czynnym uczestnikiem kontroli skarbowej?
 • jaka jest procedura kontroli skarbowej?
 • w jaki sposób przeprowadzane jest postępowanie dowodowe?
 • jakie instrumenty prawne posiada kontrolowany do obrony swoich racji?
 • jak orzecznictwo sądów administracyjnych reaguje na działania kontrolne inspektorów?
 • jakie uprawnienia posiadają wywiad skarbowy oraz policja skarbowa?
Autorzy wskazują, w jaki sposób radzić sobie z problemami proceduralnymi w trakcie kontroli skarbowej i czynnie uczestniczyć w postępowaniu dowodowym.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków, w tym dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych. Może stanowić też cenną pomoc dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, pełnomocników przedsiębiorców i pracowników urzędów skarbowych. Zainteresuje również studentów prawa oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką kontroli podatkowej i postępowania podatkowego.
Informacje o autorach (redaktorach)
 
 

Andrzej Melezini - doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki związany z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Referatu Obsługi Prawnej Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i kontroli skarbowej, w tym autor monografii Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową (2012) i współautor książek: Leksykon kontroli skarbowej (2012), Kontrola podatkowa przedsiębiorców (2010 i 2012) i Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny (2011).

Dariusz Zalewski - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uczestnik seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, autor ponad stu publikacji z zakresu prawa podatkowego i kontroli skarbowej, w tym współautor książek: Leksykon kontroli skarbowej (2012), Kontrola podatkowa przedsiębiorców (2012) i Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny (2011).

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

179,00 zł

szt.

Kontrola zamówień publicznych

Kontrola zamówień publicznych
Kontrola zamówień publicznych

Kontrola zamówień publicznych

 

Autor: Krzysztof Puchac

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie sposobu prowadzenia i dokumentowania kontroli najważniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, m.in. pod względem przestrzegania zasady powszechności stosowania ustawy, prawidłowości stosowania trybów niekonkurencyjnych, prawidłowości oceny ofert, a także prawidłowości dokonywania zmian umów o zamówienie publiczne. Atutem książki jest ponad 100 przykładów nieprawidłowości stwierdzanych najczęściej w ramach kontroli UZP i rio, zaczerpniętych z informacji i wystąpień pokontrolnych tych organów. Do publikacji (w wersji edytowalnej na płycie CD) dołączono także prawie 30 wzorów dokumentów wykorzystywanych podczas kontroli zamówień publicznych, w tym testy kontroli oraz wzory zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Lexicon of Law Terms

Lexicon of Law Terms
Lexicon of Law Terms
Lexicon of Law Terms

Wydanie: 3
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 490
Autor: dr Ewa Myrczek-Kadłubicka

This third edition of Lexicon of Law Terms aims to give practical guidance to law students, lawyers, legal secretaries, paralegals, legal executives, ESP teachers, interpreters, translators and professional people who need English for their present or future day-to-day work in  the legal field. Arranged thematically in alphabetical format, the book consists of ten chapters devoted to civil law, commercial partnerships and companies, capital markets, accounting, bankruptcy and reorganisation law, customs and fiscal law as well as labour law. This edition includes two new chapters on civil procedure and family law.

Trzecie wydanie Leksykonu terminów prawnych jest adresowane do studentów prawa i ekonomii, pracowników kancelarii prawniczych, tłumaczy przysięgłych, przedsiębiorców, nauczycieli specjalistycznego języka angielskiego oraz wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swej wiedzy z zakresu tekstów prawnych i prawniczych. Książka ta zawiera dziesięć rozdziałów obejmujących słownictwo z zakresu prawa cywilnego, spółek handlowych, rynków kapitałowych, rachunkowości, podatków oraz ceł. Dodano dwa nowe rozdziały poświęcone prawu rodzinnemu oraz procedurze cywilnej

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

129,00 zł

szt.

Meritum Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd

Meritum Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd
Meritum Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd

Meritum Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd

 

Autorzy: Barbara Baran (red. nauk.) , Ewa Bończak-Kucharczyk , Liliana Kaltenbek-Skarbek , Hanna Knysiak-Molczyk , Eugenia Śleszyńska , Marcin Żak , Joanna Ćwik-Bielińska , Beata Kurdziel , Małgorzata Łoboz

 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - ABC
 • Wydanie: 1
 • Rok publikacji: 2013
 • Okładka: miękka z tworzywa
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 1440

 

 

Meritum Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd to wyjątkowa publikacja na rynku wydawnictw poświęconych tej tematyce. W jednym, zwartym tomie zamieszczono wszystkie informacje potrzebne w zarządzaniu nieruchomością wspólną, ale i dotyczące podstaw prawnych różnych form zarządzania. Wszystkie zagadnienia zostały omówione przez praktyków, tj. specjalistów w swojej dziedzinie, prawników. Autorzy czynią to w sposób praktyczny, językiem jasnym, klarownym, ujęcie jest wyczerpujące, ale jednocześnie zwięzłe i konkretne.

 Czytelnik znajdzie tu omówienia wszelkich instytucji prawnych, które dotyczą szeroko pojętej nieruchomości, jej własności, posiadania, "stawania się" właścicielem czy posiadaczem nieruchomości. Omówiono zatem zagadnienia cywilno-, administracyjno-, podatkowoprawne związane z nieruchomością: od nabycia (kwestie wieczystoksięgowe, przeniesienie własności, zasiedzenie nieruchomości, dziedziczenie nieruchomości, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców), przez sposoby korzystania z nieruchomości (użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, hipoteka, umowy dotyczące korzystania z nieruchomości - tu oczywiście kwestie czynszu, obowiązki wynajmującego i najemcy, sposoby zakończenia umowy najmu, ochrona lokatorów, ale też zagadnienia związane z najmem okazjonalnym, dalej - dzierżawa, użyczenie czy timesharing).

W książce omówiono też szeroko kwestie procesowe w sprawach dotyczących nieruchomości (w tym trudne tematy: ochrony własności, eksmisji), a także postępowanie egzekucyjne dotyczące nieruchomości (m.in. zajęcie nieruchomości, oszacowanie wartości, sprzedaż licytacyjna, przysądzenie własności). Wreszcie kwestie związane bezpośrednio z profesjami na rynku nieruchomości:

 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • zarządcy nieruchomości.

Szczegółowo przedstawiono zagadnienia:

 • trybu uzyskania licencji,
 • zawierania umów o świadczenie usług w tych zawodach,
 • podstawy prowadzenia działalności w zakresie zarządzania lub zarządu nieruchomościami, czy zarządzania - to samo co administrowanie nieruchomością,
 • jak powinna być skonstruowana umowa o zarządzanie nieruchomością,
 • relacje pomiędzy zarządcą a właścicielem, jak regulują to przepisy prawa,
 • relacje pomiędzy zarządcą a najemcą, jak ustalany jest czynsz, jego podwyższanie, w jaki sposób rozliczani są dostawcy usług, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości wielolokalowych.

W sposób praktyczny i kompleksowy omówiono kwestie związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną i kontrolą działań zarządu.
Osobny rozdział poświęcono trudnym i skomplikowanym zagadnieniom odpowiedzialności zarządcy (zawodowej, ale i karnej).

Dostępność: brak towaru

Cena:

229,00 zł

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

 

Autor: Krzysztof Sobieralski

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Opracowanie stanowi praktyczny przewodnik po nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego. Autor przedstawia poszczególne instytucje procesowe składające  się na system nadzwyczajnych środków weryfikacji rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym. Posiłkuje się przy tym bogatym dorobkiem nauki prawa i postępowania administracyjnego oraz orzecznictwa sądowego (TK, SN, NSA, WSA). Książka skierowana jest  do pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Może być również pomocna dla potencjalnych stron postępowania administracyjnego w kontaktach z urzędnikami i organami administracji publicznej, jak również dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Nowa wspólnota mieszkaniowa Powstanie wspólnoty mieszkaniowej, rozliczenia z deweloperem, dochodzenie roszczeń za wady budowlane

Nowa wspólnota mieszkaniowa Powstanie wspólnoty mieszkaniowej, rozliczenia z deweloperem, dochodzenie roszczeń za wady budowlane
Nowa wspólnota mieszkaniowa Powstanie wspólnoty mieszkaniowej, rozliczenia z deweloperem, dochodzenie roszczeń za wady budowlane

Nowa wspólnota mieszkaniowa Powstanie wspólnoty mieszkaniowej, rozliczenia z deweloperem, dochodzenie roszczeń za wady budowlane

 

Rok wydania: 2012
Ilość stron: 194
ISBN: 978-83-255-4575-8
Autorzy: mgr inż. Beata Mikołajewska, mgr Marta Czajkowska, Małgorzata Proksa - Binkowska


 • Jak powstaje nowa wspólnota i o czym koniecznie powinni wiedzieć członkowie zarządu?
 • Jakie pułapki czyhają na właścicieli nowo powstającej wspólnoty i co można zrobić, aby ich uniknąć?
 • W jaki sposób rozliczyć okres funkcjonowania budynku przed powstaniem wspólnoty?
 • Jak sprawnie zarządzać garażem wielostanowiskowym?
 • Jak prowadzić gospodarkę finansową wspólnoty i co zrobić, by zapobiec kłopotom finansowym?
 • Jak ustalić zasady funkcjonowania osiedla składającego się z wielu wspólnot?
 • Jak wspólnota mieszkaniowa może skutecznie dochodzić od dewelopera roszczeń z tytułu usterek i wad budowlanych?

Odpowiedzi na te i inne ważne z punktu widzenia nowej wspólnoty pytania, znajdą państwo w naszej książce.

Polecamy Państwu publikację omawiającą proces powstawania nowej wspólnoty mieszkaniowej. Przedstawiamy decyzje i działania, które należy podjąć, by zapewnić wspólnocie mieszkaniowej sprawne funkcjonowanie w przyszłości. Pokazujemy na jakie niebezpieczeństwa i pułapki mogą być narażeni właściciele, jeśli w okresie przygotowującym powstanie wspólnoty zostaną podjęte nieprzemyślane i złe decyzje.

Współcześnie budowane osiedla mieszkaniowe mają często skomplikowaną strukturę, w ich skład wchodzą nie tylko wspólnoty mieszkaniowe, ale i domy jednorodzinne wraz ze wspólną drogą i infrastrukturą. Zgodne i sprawne ich współistnienie wymaga już na etapie inwestycyjnym wyobraźni i wiedzy o zarządzaniu oraz o mechanizmach podejmowania codziennych decyzji.

Przedstawiamy przebieg tzw. okresu deweloperskiego od zakończenia inwestycji do usamodzielnienia się wspólnoty mieszkaniowej oraz szczegółowo omawiamy rozliczenie kosztów tego okresu, wskazując na podobieństwa, ale i ważne różnice w stosunku do rozliczeń późniejszej wspólnoty mieszkaniowej.

W części poświęconej gospodarce finansowej nowej wspólnoty mieszkaniowej zwracamy uwagę między innymi na sposób finansowania utrzymania nieruchomości w okresie przejściowym oraz na zagrożenia w utrzymaniu płynności finansowej przez nową wspólnotę.

Osobny rozdział poświęcamy problematyce dochodzenia roszczeń z tytułu wad i usterek budowlanych od dewelopera z tytułu rękojmi, gwarancji i nienależytego wykonania umowy. Obecny stan prawny nie daje wspólnocie mieszkaniowej statusu strony w ewentualnym sporze z deweloperem. Pokazujemy jak radzić sobie z tymi trudnościami i jakie działania podjąć, by za ewidentne błędy i wady móc uzyskać odszkodowanie.

Książką polecamy zarówno zarządcom nieruchomości, księgowym firm zarządzających,  jak również członkom zarządów wspólnot mieszkaniowych.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja pozwoli im lepiej kierować sprawami wspólnoty i uniknąć błędów, których konsekwencje mogą być dotkliwe dla całej społeczności mieszkańców.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

99,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl