Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Słowniki, encyklopedie, publikacje obcojęzyczne, inne ...

Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

Dodatki mieszkaniowe. Komentarz
Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

Dodatki mieszkaniowe. Komentarz

 

Wydanie: 4
Rok wydania: 2013
Ilość stron: 272

Autor: dr Grażyna Manjura-Niśkiewicz


Komentarz Dodatki mieszkaniowe autorstwa dr Grażyny Manjury-Niśkiewicz stanowi kompleksowe i szczegółowe zestawienie przepisów tytułowej ustawy wraz z wyczerpującym komentarzem wyjaśniającym zagadnienia pojawiające się przy jej stosowaniu.

Autorka w czwartym wydaniu książki poddaje pogłębionej analizie i interpretacji przepisy regulujące zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. Komentarz uwzględniający aktualny stan prawny odwołuje się także do najnowszych nowelizacji ustawy wprowadzonych na mocy:

 • ustawy z 25.3.2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 ze zm.) obowiązującej od 1.7.2011 r. dotyczące prawa składania oświadczeń przez obywatela w miejsce dotychczasowego obowiązku przedstawiania zaświadczeń, będących urzędowym potwierdzeniem określonych faktów lub stanu prawnego;
 • ustawy z 13.7.2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 951) obowiązującej od 1.1.2013 r. zawierające zmianę nazwy organu oraz dotyczące zakresu jego kompetencji, a także upoważnień do wydania aktów wykonawczych.

Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, stanowiące próbę wyjaśnienia problemów i wątpliwości pojawiających się na tle stosowania przepisów ustawy oraz dorobek naukowy dotyczący poruszanej w komentarzu tematyki.

Publikacja zawiera – oprócz tekstu ustawy oraz komentarza do poszczególnych unormowań – zbiór przepisów wykonawczych i związkowych, które zamieszczone zostały w postaci pełnej bądź też w tzw. wyciągach najważniejszych przepisów.

Komentarz adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych omawianą tematyką, w szczególności do osób zajmujących się załatwianiem spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, ale również dla tych ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Publikacja stanowi użyteczne źródło wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką dodatków mieszkaniowych w tym dla prawników praktyków.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

129,00 zł

szt.

Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?
Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?
Jak czytać i rozumieć angielskie umowy?

Wydanie: 4
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 344
Autor: prof. dr hab. Leszek Berezowski

Czwarte wydanie książki Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego języka prawnego oraz wprowadze­nia w podstawowe zagadnienia prawa krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z umo­wami pisanymi w języku angielskim.

W książce szczegółowo omówiono terminologię występującą w umowach, właściwości gramatyczne angielskiego języka prawnego, przedstawiono interpretacje całych zwrotów i zdań na autentycznych przykładach oraz wskazano na anglosaskie zwyczaje, pojęcia, instytucje i tradycje kryjące się za doborem poszczególnych terminów. Czwarte wydanie książki zostało zaktualizowane i wzbogacone o podroz­dział dotyczący umowy spółki osobowej.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

99,00 zł

szt.

Lexicon of Law Terms

Lexicon of Law Terms
Lexicon of Law Terms
Lexicon of Law Terms

Wydanie: 3
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 490
Autor: dr Ewa Myrczek-Kadłubicka

This third edition of Lexicon of Law Terms aims to give practical guidance to law students, lawyers, legal secretaries, paralegals, legal executives, ESP teachers, interpreters, translators and professional people who need English for their present or future day-to-day work in  the legal field. Arranged thematically in alphabetical format, the book consists of ten chapters devoted to civil law, commercial partnerships and companies, capital markets, accounting, bankruptcy and reorganisation law, customs and fiscal law as well as labour law. This edition includes two new chapters on civil procedure and family law.

Trzecie wydanie Leksykonu terminów prawnych jest adresowane do studentów prawa i ekonomii, pracowników kancelarii prawniczych, tłumaczy przysięgłych, przedsiębiorców, nauczycieli specjalistycznego języka angielskiego oraz wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swej wiedzy z zakresu tekstów prawnych i prawniczych. Książka ta zawiera dziesięć rozdziałów obejmujących słownictwo z zakresu prawa cywilnego, spółek handlowych, rynków kapitałowych, rachunkowości, podatków oraz ceł. Dodano dwa nowe rozdziały poświęcone prawu rodzinnemu oraz procedurze cywilnej

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

129,00 zł

szt.

Nowa wspólnota mieszkaniowa Powstanie wspólnoty mieszkaniowej, rozliczenia z deweloperem, dochodzenie roszczeń za wady budowlane

Nowa wspólnota mieszkaniowa Powstanie wspólnoty mieszkaniowej, rozliczenia z deweloperem, dochodzenie roszczeń za wady budowlane
Nowa wspólnota mieszkaniowa Powstanie wspólnoty mieszkaniowej, rozliczenia z deweloperem, dochodzenie roszczeń za wady budowlane

Nowa wspólnota mieszkaniowa Powstanie wspólnoty mieszkaniowej, rozliczenia z deweloperem, dochodzenie roszczeń za wady budowlane

 

Rok wydania: 2012
Ilość stron: 194
ISBN: 978-83-255-4575-8
Autorzy: mgr inż. Beata Mikołajewska, mgr Marta Czajkowska, Małgorzata Proksa - Binkowska


 • Jak powstaje nowa wspólnota i o czym koniecznie powinni wiedzieć członkowie zarządu?
 • Jakie pułapki czyhają na właścicieli nowo powstającej wspólnoty i co można zrobić, aby ich uniknąć?
 • W jaki sposób rozliczyć okres funkcjonowania budynku przed powstaniem wspólnoty?
 • Jak sprawnie zarządzać garażem wielostanowiskowym?
 • Jak prowadzić gospodarkę finansową wspólnoty i co zrobić, by zapobiec kłopotom finansowym?
 • Jak ustalić zasady funkcjonowania osiedla składającego się z wielu wspólnot?
 • Jak wspólnota mieszkaniowa może skutecznie dochodzić od dewelopera roszczeń z tytułu usterek i wad budowlanych?

Odpowiedzi na te i inne ważne z punktu widzenia nowej wspólnoty pytania, znajdą państwo w naszej książce.

Polecamy Państwu publikację omawiającą proces powstawania nowej wspólnoty mieszkaniowej. Przedstawiamy decyzje i działania, które należy podjąć, by zapewnić wspólnocie mieszkaniowej sprawne funkcjonowanie w przyszłości. Pokazujemy na jakie niebezpieczeństwa i pułapki mogą być narażeni właściciele, jeśli w okresie przygotowującym powstanie wspólnoty zostaną podjęte nieprzemyślane i złe decyzje.

Współcześnie budowane osiedla mieszkaniowe mają często skomplikowaną strukturę, w ich skład wchodzą nie tylko wspólnoty mieszkaniowe, ale i domy jednorodzinne wraz ze wspólną drogą i infrastrukturą. Zgodne i sprawne ich współistnienie wymaga już na etapie inwestycyjnym wyobraźni i wiedzy o zarządzaniu oraz o mechanizmach podejmowania codziennych decyzji.

Przedstawiamy przebieg tzw. okresu deweloperskiego od zakończenia inwestycji do usamodzielnienia się wspólnoty mieszkaniowej oraz szczegółowo omawiamy rozliczenie kosztów tego okresu, wskazując na podobieństwa, ale i ważne różnice w stosunku do rozliczeń późniejszej wspólnoty mieszkaniowej.

W części poświęconej gospodarce finansowej nowej wspólnoty mieszkaniowej zwracamy uwagę między innymi na sposób finansowania utrzymania nieruchomości w okresie przejściowym oraz na zagrożenia w utrzymaniu płynności finansowej przez nową wspólnotę.

Osobny rozdział poświęcamy problematyce dochodzenia roszczeń z tytułu wad i usterek budowlanych od dewelopera z tytułu rękojmi, gwarancji i nienależytego wykonania umowy. Obecny stan prawny nie daje wspólnocie mieszkaniowej statusu strony w ewentualnym sporze z deweloperem. Pokazujemy jak radzić sobie z tymi trudnościami i jakie działania podjąć, by za ewidentne błędy i wady móc uzyskać odszkodowanie.

Książką polecamy zarówno zarządcom nieruchomości, księgowym firm zarządzających,  jak również członkom zarządów wspólnot mieszkaniowych.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja pozwoli im lepiej kierować sprawami wspólnoty i uniknąć błędów, których konsekwencje mogą być dotkliwe dla całej społeczności mieszkańców.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

99,00 zł

szt.

Prawo budowlane. Komentarz

Prawo budowlane. Komentarz
Prawo budowlane. Komentarz

Prawo budowlane. Komentarz

 

Rok wydania: 2013
Ilość stron: 916

Redakcja: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski


Niniejsza publikacja, Komentarz do ustawy – Prawo budowlane prezentuje dogłębną interpretację przepisów ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na każdym z jego etapów. Znajdziemy w nim odpowiedź m. in. na pytania,  jakie czynności i działania powinien podjąć inwestor, zanim rozpocznie roboty budowlane na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, aby proces inwestycyjno-budowlany był zgodny z obowiązującym prawem czy jakie przysługują inwestorowi prawa i jakie obowiązki mogą nałożyć na niego właściwe organy administracji publicznej w celu legalizacji samowoli budowlanej.

Obecne, 5. wyd. uwzględnia  wszystkie zmiany ustawodawcze od czasu wydania poprzedniego, w szczególności zaś:

 • zmiany dostosowujące ustawę Prawo budowlane do nowych przepisów o efektywności energetycznej,
 • poszerzenie katalogu definicji o dwie nowe t.j.: odnawialne źródło energii i ciepło użytkowe w Kogeneracji,
 • zmiany wynikające z wdrożenia dyrektywy 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.11.2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej i rozszerzające katalog dokumentów wymagalnych przy wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia przebudowy drogi, w przypadku dróg w transeuropejskiej sieci drogowej,
 • zmiany w związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,  dotyczące poszerzenia delegacji dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do wydania rozporządzeń regulujących zakres i formę projektu budowlanego oraz zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla praktyków, którzy zawodowo zajmują się aspektami prawa budowlanego tj. prawników, pracowników administracji państwowej i samorządowej a także dla inwestorów czy rzeczoznawców budowlanych,  oraz pracowników naukowych i studentów zainteresowanych wymienioną tematyką.  

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

249,00 zł

szt.

Prawo mieszkaniowe. Komentarz Wydanie: 4

Prawo mieszkaniowe. Komentarz Wydanie: 4
Prawo mieszkaniowe. Komentarz Wydanie: 4

Prawo mieszkaniowe. Komentarz

Wydanie: 4

 

Rok wydania: 2012
Ilość stron: 930
ISBN: 978-83-255-4114-9
Autor: dr Adam Doliwa


Ostatnie, 3. wydanie komentarza ukazało się w 2006 r.; od tego czasu wprowadzono liczne zmiany w przepisach niemal wszystkich ustaw składających się na przywołane dzieło. W oparciu o różnego rodzaju przesłanki społeczne i gospodarcze ustawodawca zarówno dodał nowe, zmienił treść obowiązujących, jak i uchylił odpowiednie przepisy prawne –
 • w ustawie z 2001 r. o ochronie praw lokatorów omówiono zmiany m.in.: wprowadzającą definicję tymczasowego pomieszczenia do ustawy o ochronie praw lokatorów oraz obowiązku wskazania tymczasowego pomieszczenie przez gminę w przypadku wykonywania przez komornika opróżnienia lokalu,  czy też dodania nowej instytucji najmu okazjonalnego;
 • w ustawie z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zmiany dotyczyły zakazu odnoszenia korzyści majątkowych kosztem członków w przypadku przekształceń praw do lokali czy zmiany regulacji odnośnie lokali mieszkalnych  wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
 • w ustawie z 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zmiana dotyczyła wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jedynie ustawa z 1994 r. o własności lokali obowiązuje dziś w niezmienionym od 2004 r. brzmieniu.

W nowym, 4. wydaniu autor szczegółowo analizuje:

 • formy prawne korzystania z lokali mieszkalnych (najem, spółdzielcze prawo do lokali, prawo własności),
 • formy administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego),
 • regulacje związane z wspieraniem budownictwa mieszkaniowego
 • zasady i formy ochrony praw lokatorów.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu autora w książce znajdują się praktyczne wskazówki oraz porady dotyczące zagadnień związanych z najmem i dzierżawą, zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi oraz innych kwestii prawa mieszkaniowego. Jest to niekwestionowana pomoc zarówno z punktu widzenia wynajmującego, dzierżawiącego czy właściciela, poprzez wszelkiego rodzaju administratorów jak również dla samych deweloperów i wykonawców.

Autor, na ile to jest możliwe, zajmuje wyraźne stanowisko w kwestiach wzbudzających wątpliwości w praktyce stosowania komentowanych ustaw.  Ponadto opracowanie zawiera objaśnienie do wielu przepisów prawnych regulujących tzw. stosunki mieszkaniowe.

Ponadto w tezach komentarza do przepisów poszczególnych ustaw uwzględnione zostały najnowsze wypowiedzi doktrynalne, a także orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Komentarz adresowany jest do przedstawicieli zawodów prawniczych (czyli sędziów, notariuszy, adwokatów czy radców prawnych), właścicieli i najemców lokali, zarządców (administratorów) i członków zarządu wspólnot mieszkaniowych, a także członków spółdzielni mieszkaniowych oraz osób pełniących funkcje organów spółdzielni czy towarzystw budownictwa społecznego.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

229,00 zł

szt.

The Great Dictionary of Law and Economics. Polish-English Vol. II Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej i gospodarczej. Tom II

The Great Dictionary of Law and Economics. Polish-English Vol. II Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej i gospodarczej. Tom II
The Great Dictionary of Law and Economics. Polish-English Vol. II Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej i gospodarczej. Tom II
Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników
 
Wydanie: 3
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 219
Autor: dr Anna Konieczna - Purchała

 
 
 

Książka przeznaczona jest dla prawników oraz studentów prawa, którym potrzebna jest znajomość specjalistycznego prawniczego języka angielskiego. Jej zakres tematyczny obejmuje głównie instytucje prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy, a także podatki i rachunkowość. Książka może być pomocą w  przygotowaniach do zdawania egzaminów TOLES oraz International Legal English Certificate (ILEC).


The book is intended for lawyers and law students who need specific legal English skills. The topics covered range from civil law, commercial law and labour law to taxes and accounting. The book is also a valuable resource for those preparing for the TOLES examinations as well as International Legal English Certificate (ILEC).

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

199,00 zł

szt.

Wzory umów i pism z CD. Compendium of Legal Templates. Wydanie polsko-angielskie. Tom 6

Wzory umów i pism z CD. Compendium of Legal Templates. Wydanie polsko-angielskie. Tom 6
Wzory umów i pism z CD. Compendium of Legal Templates. Wydanie polsko-angielskie. Tom 6
Wzory umów i pism z CD.
Compendium of Legal Templates.
 
Wydanie polsko-angielskie. Tom 6
Wydanie: 3
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 473
Autorzy: Jacek Bogudziński, Konrad Buczkowski, Andrzej Kaznowski
 
Nakład niestety jest już wyczerpany w wydawnictwie i nie mamy jej także już na stanie !!!

Niniejsza publikacja zawiera wzory pism z prawa materialnego. Do zbioru załączono płytę CD, która zawiera wszystkie pisma zawarte w opracowaniu, Przygotowane w formie formularzy w edytorze Word. Tom 6 „Wzory umów i pism/Compendium of Legal Templates” jest dwujęzycznym polsko-angielskim zbiorem 70 wzorów w zakresie obrotu prawnego. Składają się na niego umowy, regulaminy, pełnomocnictwa oraz oświadczenia. Trzecie wydanie, zawierające aktualny stan prawny zostało wzbogacone m.in. o wzory umów renty i dożywocia. Zbiór ten jest niezbędną pomocą dla osób, które  potykają się z koniecznością dokonywania przekładów na język angielski dokumentów prawnych sporządzonych w języku polskim. Posłuży także tłumaczom, studentom prawa oraz osobom bezpośrednio uczestniczącym w obrocie prawnym.


This work covers many volumes with templates for documents on law. For your convenience a CD has been included which contains all the templates contained in this work prepared as MS Word documents. Volume 6 “Compendium of Legal Templates” is a bilingual (Polish-English) collection of 70 legal templates. They include contracts, by-laws, powers of attorney and declarations. The third edition is up to date with current legislation and has new additions, including a draft annuity contract and life annuity contract. This compendium is essential help for those people who need to translate legal documents from Polish to English. It will also be useful to translators, law students and those directly involved in the legal system.

Dostępność: brak towaru

Cena:

249,00 zł

Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco

Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco
Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco

Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho espanol y del derecho polaco

 

Wydanie: 2

Rok wydania: 2013
Ilość stron: 322
ISBN: 978-83-255-4028-9


Książka Zarys prawa hiszpańskiego i prawa polskiego. Esbozo del derecho español y del derecho polaco przedstawia podstawowe zagadnienia prawa hiszpańskiego w języku polskim i prawa polskiego w języku hiszpańskim. Każdy rozdział poświęcony jest wybranej dziedzinie prawa i jest uzupełniony o załączniki zawierające wyciągi z aktów prawnych, dokumentów i orzeczeń, które pozwolą Czytelnikowi na zapoznanie się z oryginalnym językiem prawniczym. Natomiast leksykon terminów prawniczych zawiera uporządkowane tematycznie najważniejsze pojęcia z poszczególnych dziedzin prawa wraz z ich tłumaczeniem. Części polskojęzyczna i hiszpańskojęzyczna książki mają zbliżony układ i przedstawiają podobną tematykę tak, aby Czytelnik mógł dokonać analiz prawnoporównawczych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

129,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl