Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Słowniki, encyklopedie, publikacje obcojęzyczne, inne ...

Kontrola skarbowa. 630 wyjaśnień i interpretacji

Kontrola skarbowa. 630 wyjaśnień i interpretacji
Kontrola skarbowa. 630 wyjaśnień i interpretacji
Kontrola skarbowa. 630 wyjaśnień i interpretacji
 

Autorzy: Andrzej Melezini , Dariusz Zalewski

 • Stan prawny: 1.12.2012 r.
 • Wydanie: 1
 • Rok publikacji: 2012
 • Okładka: twarda
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 660

 

Książka stanowi kompendium wiedzy o kontroli skarbowej i procedurze postępowania kontrolnego, a także kontroli kas fiskalnych, działaniach policji skarbowej i wywiadu skarbowego. Zawiera ponad 400 orzeczeń sądów administracyjnych rozstrzygających spory podatników z organami na tle prowadzenia kontroli skarbowej, w tym aktualne orzecznictwo NSA, a także pisemne interpretacje przepisów ustawy o kontroli skarbowej wydane przez Ministerstwo Finansów.

W opracowaniu znajdują się odpowiedzi na kluczowe pytania związane z kontrolą skarbową, w tym:

 • jak być czynnym uczestnikiem kontroli skarbowej?
 • jaka jest procedura kontroli skarbowej?
 • w jaki sposób przeprowadzane jest postępowanie dowodowe?
 • jakie instrumenty prawne posiada kontrolowany do obrony swoich racji?
 • jak orzecznictwo sądów administracyjnych reaguje na działania kontrolne inspektorów?
 • jakie uprawnienia posiadają wywiad skarbowy oraz policja skarbowa?
Autorzy wskazują, w jaki sposób radzić sobie z problemami proceduralnymi w trakcie kontroli skarbowej i czynnie uczestniczyć w postępowaniu dowodowym.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków, w tym dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych. Może stanowić też cenną pomoc dla podatników prowadzących działalność gospodarczą, pełnomocników przedsiębiorców i pracowników urzędów skarbowych. Zainteresuje również studentów prawa oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką kontroli podatkowej i postępowania podatkowego.
Informacje o autorach (redaktorach)
 
 

Andrzej Melezini - doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki związany z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Referatu Obsługi Prawnej Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego i kontroli skarbowej, w tym autor monografii Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową (2012) i współautor książek: Leksykon kontroli skarbowej (2012), Kontrola podatkowa przedsiębiorców (2010 i 2012) i Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny (2011).

Dariusz Zalewski - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, uczestnik seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, członek Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, autor ponad stu publikacji z zakresu prawa podatkowego i kontroli skarbowej, w tym współautor książek: Leksykon kontroli skarbowej (2012), Kontrola podatkowa przedsiębiorców (2012) i Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz praktyczny (2011).

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

179,00 zł

szt.

Meritum Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd

Meritum Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd
Meritum Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd

Meritum Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd

 

Autorzy: Barbara Baran (red. nauk.) , Ewa Bończak-Kucharczyk , Liliana Kaltenbek-Skarbek , Hanna Knysiak-Molczyk , Eugenia Śleszyńska , Marcin Żak , Joanna Ćwik-Bielińska , Beata Kurdziel , Małgorzata Łoboz

 • Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska - ABC
 • Wydanie: 1
 • Rok publikacji: 2013
 • Okładka: miękka z tworzywa
 • Format: B5 (176 x 250 mm)
 • Liczba stron: 1440

 

 

Meritum Nieruchomości. Zagadnienia prawne i zarząd to wyjątkowa publikacja na rynku wydawnictw poświęconych tej tematyce. W jednym, zwartym tomie zamieszczono wszystkie informacje potrzebne w zarządzaniu nieruchomością wspólną, ale i dotyczące podstaw prawnych różnych form zarządzania. Wszystkie zagadnienia zostały omówione przez praktyków, tj. specjalistów w swojej dziedzinie, prawników. Autorzy czynią to w sposób praktyczny, językiem jasnym, klarownym, ujęcie jest wyczerpujące, ale jednocześnie zwięzłe i konkretne.

 Czytelnik znajdzie tu omówienia wszelkich instytucji prawnych, które dotyczą szeroko pojętej nieruchomości, jej własności, posiadania, "stawania się" właścicielem czy posiadaczem nieruchomości. Omówiono zatem zagadnienia cywilno-, administracyjno-, podatkowoprawne związane z nieruchomością: od nabycia (kwestie wieczystoksięgowe, przeniesienie własności, zasiedzenie nieruchomości, dziedziczenie nieruchomości, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców), przez sposoby korzystania z nieruchomości (użytkowanie wieczyste, użytkowanie, służebności, hipoteka, umowy dotyczące korzystania z nieruchomości - tu oczywiście kwestie czynszu, obowiązki wynajmującego i najemcy, sposoby zakończenia umowy najmu, ochrona lokatorów, ale też zagadnienia związane z najmem okazjonalnym, dalej - dzierżawa, użyczenie czy timesharing).

W książce omówiono też szeroko kwestie procesowe w sprawach dotyczących nieruchomości (w tym trudne tematy: ochrony własności, eksmisji), a także postępowanie egzekucyjne dotyczące nieruchomości (m.in. zajęcie nieruchomości, oszacowanie wartości, sprzedaż licytacyjna, przysądzenie własności). Wreszcie kwestie związane bezpośrednio z profesjami na rynku nieruchomości:

 • rzeczoznawcy majątkowi,
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
 • zarządcy nieruchomości.

Szczegółowo przedstawiono zagadnienia:

 • trybu uzyskania licencji,
 • zawierania umów o świadczenie usług w tych zawodach,
 • podstawy prowadzenia działalności w zakresie zarządzania lub zarządu nieruchomościami, czy zarządzania - to samo co administrowanie nieruchomością,
 • jak powinna być skonstruowana umowa o zarządzanie nieruchomością,
 • relacje pomiędzy zarządcą a właścicielem, jak regulują to przepisy prawa,
 • relacje pomiędzy zarządcą a najemcą, jak ustalany jest czynsz, jego podwyższanie, w jaki sposób rozliczani są dostawcy usług, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości wielolokalowych.

W sposób praktyczny i kompleksowy omówiono kwestie związane z kosztami zarządu nieruchomością wspólną i kontrolą działań zarządu.
Osobny rozdział poświęcono trudnym i skomplikowanym zagadnieniom odpowiedzialności zarządcy (zawodowej, ale i karnej).

Dostępność: brak towaru

Cena:

229,00 zł

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz

 

Autorzy:  Bończak-Kucharczyk Ewa

Wydawnictwo:

Wolters Kluwer Polska


Wydanie:  3
Rok wydania:  2013

Ilość stron:  1124
Oprawa:  twarda
Format:  A5

 

Publikacja stanowi trzecie już wydanie obszernego komentarza do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zawiera ona również omówienie przepisów innych ustaw mających związek z funkcjonowaniem tych spółdzielni. Czytelnik będzie mógł zapoznać się z wiodącym aktualnym orzecznictwem (a także konsekwencjami orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego) oraz z wadami obowiązujących przepisów i problemami, jakie mogą w praktyce wystąpić podczas ich stosowania.

Książka zawiera sugestie dotyczące postępowania spółdzielni podczas zawierania umów o budowę lokali i wskazówki dotyczące zawartości takich umów. Przedstawione rozwiązania mogą być szczególnie przydatne w procesie ustalania przedmiotu odrębnej własności lokali w spółdzielni mieszkaniowej i ich sprzedaży, a także dla późniejszego zarządzania nieruchomościami, w których skład wchodzą lokale zbyte przez spółdzielnię innym osobom. Przybliżono również problematykę własności lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, aktywizacji wspólnoty mieszkaniowej w spółdzielni oraz relacji między spółdzielnią a jej członkami i niebędącymi członkami osobami, którym przysługują prawa do lokali. Warto także zwrócić uwagę na analizę wątków dotyczących szczególnych regulacji w zakresie nabywania przez spółdzielnie mieszkaniowe praw do gruntów, na których wzniesione zostały przez nie budynki lub urządzenia.

Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla prawników, ale też dla członków organów i zwykłych członków spółdzielni mieszkaniowych. Będzie użyteczny również dla innych osób zainteresowanych ich działalnością, np. właścicieli lokali nabytych od spółdzielni oraz osób mających roszczenia o nabycie lokali od spółdzielni.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

149,00 zł

szt.

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz
Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz

 

Autor: Ewa Bończak-Kucharczyk

 • Format: A5 (148 × 210 mm)
 • ISBN: 978-83-264-0724-6
 • Wydanie: 2
 • Rok publikacji: 2012
 • Okładka: twarda
 • Liczba stron: 1184

 

W komentarzu omówiono przepisy ustawy o własności lokali oraz inne regulacje związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Autorka w praktyczny sposób przybliża problemy zarządzania nieruchomością wspólną. Analizuje zakres praw i obowiązków właścicieli lokali, a także zarządu lub zarządcy.

W drugim wydaniu komentarza wiele uwagi poświęcono problematyce związanej z funkcjonowaniem osób publicznoprawnych we wspólnocie mieszkaniowej, w tym sytuacjom, gdy jednym z właścicieli lokali jest właściciel gruntu oddanego pozostałym właścicielom w użytkowanie wieczyste.

Omówione zostały również zagadnienia podatkowe, w tym obowiązki podatkowe wspólnoty oraz właścicieli lokali (związane z ich własnością lokalu).

Autorka wyjaśnia procedury związane z podejmowaniem uchwał we wspólnocie mieszkaniowej oraz mające zastosowanie w razie zmian własnościowych. Przydatne w praktyce okażą się także rozważania poświęcone dochodzeniu roszczeń przez wspólnotę mieszkaniową od właścicieli lokali.

Opracowanie zostało uzupełnione bogatym wyborem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Adresaci: Książka przeznaczona jest dla prawników zajmujących się problematyką własności lokali, zarządców i pośredników nieruchomości, osób zawodowo związanych z gospodarką nieruchomościami (w tym nieruchomościami stanowiącymi własność publiczną) oraz właścicieli lokali i członków zarządów.

Ewa Bończak-Kucharczyk - specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących mieszkalnictwa, nieruchomości, gospodarki komunalnej i lokalnego rozwoju; jest autorką i współautorką licznych publikacji z tego zakresu. Brała udział w pracach legislacyjnych nad różnymi ustawami z zakresu mieszkalnictwa (m.in. w latach 1998-2001, gdy była wiceprezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast); prowadziła działalność doradczą, m.in. dla władz dużych miast i regionów w Polsce i za granicą; była ekspertem i członkiem rady Banku Gospodarstwa Krajowego. Współpracowała z Wyższą Szkołą Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie i z Uniwersytetem Warszawskim (gdzie prowadziła zajęcia z gospodarki nieruchomościami i planowania regionalnego). Jest członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

139,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl