Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Słowniki, encyklopedie, publikacje obcojęzyczne, inne ...

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych
Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych

 

Autor:  Andrzej Regliński

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

W opracowaniu w przejrzysty sposób wyjaśnione zostały podstawowe zagadnienia związane z obiegiem i tworzeniem dokumentacji. Autor krok po kroku omawia kwestie dotyczące warunków przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji. Czytelnik znajdzie w książce m.in. aktualne przepisy i dokładne porady dotyczące jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Autor wyjaśnia, jak udostępniać, niszczyć i przekazywać materiały archiwalne do archiwów państwowych. Ponadto przybliża zagadnienia związane z dokumentem elektronicznym, w tym elementy struktury, sposób postępowania oraz wymagania techniczne formatu zapisu. Do książki dołączona jest płyta CD z przydatnymi wzorami dokumentów w edytowalnych wersjach.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych

Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych
Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych

Bezpieczeństwo fizyczne i teleinformatyczne informacji niejawnych

 

Autorzy:  dr hab. Mariusz Jabłoński, Tomasz Radziszewski

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Książka w praktyczny sposób przedstawia długo oczekiwane rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego informacji niejawnych. Autorzy wyczerpująco omówili w niej takie zagadnienia, jak: zadania i sposób funkcjonowania kancelarii tajnych, obieg informacji niejawnych (m.in. czynności związane z ich nadawaniem, przyjmowaniem, przewożeniem i wydawaniem) oraz stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego (strefy ochronne, wymagane zabezpieczenia fizyczne, bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej). W publikacji dokładnie opisane zostały działania w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z przetwarzaniem informacji niejawnych, w tym szacowanie i ocena ryzyka, oraz zarządzania ciągłością działania jednostki organizacyjnej.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych

Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych
Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych

Bezpieczeństwo osobowe w ochronie informacji niejawnych

 

Autor: Piotr Thiem

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Autor w opracowaniu przedstawia zasady dostępu do informacji niejawnych oraz prowadzenia zwykłych i poszerzonych postępowań sprawdzających wobec osób, które mają mieć dostęp do tych informacji. Podkreśla również rozszerzenie zakresu stosowania kpa w postępowaniach sprawdzających. W książce szczególną uwagę poświęcono ankiecie bezpieczeństwa osobowego i ochronie zawartych w niej informacji. Wyjaśniono także zagadnienia dotyczące zawieszenia i wznowienia postępowania. Osobny rozdział dotyczy szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i związanej z tym wymaganej dokumentacji. Do opracowania dołączone zostały wzory dokumentów (w wersji edytowalnej na płycie CD) niezbędnych w procedurze przyznawania uprawnień dostępu do informacji niejawnych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym
Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym

 

Autor:  Artur Krzysztof Modrzejewski

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Niniejsza publikacja prezentuje pełną i praktyczną analizę problematyki doręczeń w postępowaniu administracyjnym. Autor, korzystając z formy pytań i odpowiedzi, porusza najważniejsze kwestie w tym zakresie uregulowane w kpa i przedstawia ścieżki postępowania administracyjnego w ramach poszczególnych procedur doręczeń. Powołuje się przy tym na aktualne orzecznictwo sądowe, wskazując wyroki i fragmenty uzasadnień, które odnoszą się do analizowanych zagadnień.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej

Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej
Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej

Elektroniczna wymiana informacji w administracji publicznej

 

Autor: Tomasz Burczyński

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Książka stanowi pierwszą na rynku analizę prawnych aspektów elektronicznej wymiany informacji w różnych przejawach działalności jednostek administracji publicznej. Autor komentuje najistotniejsze regulacje w tym zakresie oraz bada zagrożenia i korzyści wynikające z posługiwania się narzędziami elektronicznej wymiany informacji i wprowadzania w urzędach elektronicznego obiegu dokumentów. Porusza wiele praktycznych problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa informatycznego w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem środków prawnych przysługujących podmiotom administrowanym. Publikacja jest skierowana do osób realizujących zadania wynikające z prawa informatycznego w jednostkach administracji publicznej oraz do adwokatów, radców prawnych i pracowników naukowych zainteresowanych zagadnieniami e-administracji.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych
Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

 

Autor:  Grzegorz Karwatowicz

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

W książce zostało wyjaśnione, które naruszenia w projektach najczęściej przesądzają o nieotrzymaniu przez beneficjenta przyznanego dofinansowania. Autor wnikliwie analizuje przypadki wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub też pobierania środków nienależnych bądź w nadmiernej wysokości. Przedstawia konsekwencje nieprawidłowej realizacji projektu, pokazując, w jaki sposób beneficjenci mogą uniknąć sankcji zwrotu dofinansowania lub ją zminimalizować. Publikacja adresowana jest zarówno do beneficjentów środków unijnych, przede wszystkim z sektora finansów publicznych, jak i do podmiotów odpowiedzialnych za kontrolę prawidłowości realizacji projektów oraz doradców i pełnomocników zajmujących się prawnymi aspektami korzystania ze środków unijnych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych

Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych
Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych

Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych

 

Autor: Paweł Fajgielski

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Opracowanie przedstawia problematykę kontroli i audytu przetwarzania i ochrony danych osobowych w ujęciu prawnym i praktycznym. Autor omawia obowiązki poszczególnych podmiotów oraz wskazuje rozwiązania umożliwiające skuteczne zapobieganie, wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości w procesach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Publikacja adresowana jest przede wszystkim do praktyków – m.in.  administratorów danych i administratorów bezpieczeństwa informacji. Książka zawiera wzory dokumentów przydatnych w procesach kontroli, które zamieszczono również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD.

Dostępność: brak towaru

Cena:

126,00 zł

Kontrola zamówień publicznych

Kontrola zamówień publicznych
Kontrola zamówień publicznych

Kontrola zamówień publicznych

 

Autor: Krzysztof Puchac

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie sposobu prowadzenia i dokumentowania kontroli najważniejszych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, m.in. pod względem przestrzegania zasady powszechności stosowania ustawy, prawidłowości stosowania trybów niekonkurencyjnych, prawidłowości oceny ofert, a także prawidłowości dokonywania zmian umów o zamówienie publiczne. Atutem książki jest ponad 100 przykładów nieprawidłowości stwierdzanych najczęściej w ramach kontroli UZP i rio, zaczerpniętych z informacji i wystąpień pokontrolnych tych organów. Do publikacji (w wersji edytowalnej na płycie CD) dołączono także prawie 30 wzorów dokumentów wykorzystywanych podczas kontroli zamówień publicznych, w tym testy kontroli oraz wzory zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

 

Autor: Krzysztof Sobieralski

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Opracowanie stanowi praktyczny przewodnik po nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego. Autor przedstawia poszczególne instytucje procesowe składające  się na system nadzwyczajnych środków weryfikacji rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym. Posiłkuje się przy tym bogatym dorobkiem nauki prawa i postępowania administracyjnego oraz orzecznictwa sądowego (TK, SN, NSA, WSA). Książka skierowana jest  do pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Może być również pomocna dla potencjalnych stron postępowania administracyjnego w kontaktach z urzędnikami i organami administracji publicznej, jak również dla studentów studiów prawniczych i administracyjnych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych

Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych
Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych

Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych

 

Autorzy:  Tomasz A.J. Banyś, Joanna Łuczak

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

W opracowaniu przybliżono praktykę wdrażania i wykorzystania najlepszych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. Przedstawiając poszczególne zagadnienia, autorzy skupili się na najczęściej popełnianych błędach. Czytelnicy poznają szczegóły odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej związanej z uchybieniami przy przetwarzaniu danych. Dowiedzą się także, jak nie dopuścić do problemowych sytuacji. Autorzy podpowiadają, jak uniknąć błędów związanych m.in. z: rejestracją zbiorów danych osobowych, standardami ochrony danych, powierzaniem danych osobowych przez administratora podmiotowi zewnętrznemu.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Ochrona danych osobowych w sieci

Ochrona danych osobowych w sieci
Ochrona danych osobowych w sieci

Ochrona danych osobowych w sieci

 

Autor: Monika Brzozowska

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

W opracowaniu na 328 stronach wyjaśniono wszystkie problematyczne zagadnienia, które dotyczą przetwarzania, udostępniania i zabezpieczania danych osobowych w internecie oraz sieciach urzędowych. Autorka wytłumaczyła, jakie informacje stanowią dane osobowe i czy należy za takie uznać np. adres e-mail, pliki cookies, nick użytkownika sieci bądź adres IP. Wiele uwagi poświęciła problemowi monitoringu pracowników i umieszczania ich wizerunku na stronach www urzędów. Prezentowana książka przedstawia zagrożenia, niebezpieczeństwa i luki prawne dotyczące danych osobowych w „chmurze”. W publikacji określono też m.in. zakres wykorzystania zgody na przetwarzanie danych oraz jego prawne podstawy. Autorka wskazała, w jaki sposób odbywa się kontrola przetwarzania danych osobowych oraz jak postępować w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub dóbr osobistych w sieci.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Ochrona informacji niejawnych w praktyce

Ochrona informacji niejawnych w praktyce
Ochrona informacji niejawnych w praktyce

Ochrona informacji niejawnych w praktyce

 

Autor: Borys Iwaszko

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Książka, która praktycznie i wyczerpująco analizuje system ochrony informacji niejawnych w kontekście ustawy i najnowszych rozporządzeń oraz praktyki funkcjonowania jednostek. Wyjaśniono w niej zadania towarzyszące zabezpieczaniu informacji przed ujawnieniem lub utratą oraz obowiązki i czynności związane z bezpieczeństwem osobowym, fizycznym, teleinformatycznym i przemysłowym. W książce zaprezentowano także rozwiązania dotyczące analizy ryzyka i organizacji obiegu informacji niejawnych w jednostce. Przybliżono zakres i program kontroli informacji niejawnych: wewnętrznej i zewnętrznej, prowadzonej przez ABW lub SKW. Do opracowania dołączona jest płyta CD zawierająca edytowalne wersje wzorów przydatnych dokumentów.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Przewodnik po zamówieniach publicznych

Przewodnik po zamówieniach publicznych
Przewodnik po zamówieniach publicznych

Przewodnik po zamówieniach publicznych

 

Autor: Halina Olszowska

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Autorka jako doświadczony trener i konsultant na co dzień spotyka się z uczestnikami postępowań przetargowych, doskonale więc zna problemy, z jakimi najczęściej borykają się zamawiający i wykonawcy. Dzięki temu powstało użyteczne opracowanie, które krok po kroku przeprowadza czytelników przez gąszcz przepisów i zawiłości proceduralnych dotyczących zamówień publicznych. Niekonwencjonalne podejście do tematu i poczucie humoru autorki sprawiają, że książkę czyta się z przyjemnością, a zawarte w niej porady zapadają w pamięć. Przewodnik stanowi obowiązkową pozycję dla wszystkich zamawiających i wykonawców.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Sprawna obsługa klienta w urzędzie. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych

Sprawna obsługa klienta w urzędzie. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
Sprawna obsługa klienta w urzędzie. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych

Sprawna obsługa klienta w urzędzie. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych

 

Autor: Monika Gabryel

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Publikacja obejmuje zestaw wartościowych narzędzi motywujących, które pozwalają skuteczniej oddziaływać na klientów i sprawiają, ze praca jest bardziej wydajna. Autorka omawia zagadnienia budowania relacji w urzędzie i usprawniania komunikacji wewnętrznej. Opisuje procesy standaryzacji obsługi i radzi jak efektywnie zarządzać zespołem. Książkę wzbogacają liczne testy, kwestionariusze i przydatne ćwiczenia. Zawarte w niej jednoznaczne wskazówki, precyzyjne schematy oraz przykłady z życia wzięte pozwalają lepiej przyswoić aspekty merytoryczne. Książka skierowana jest do wszystkich, którzy w pracy mają do czynienia z klientami indywidualnymi, instytucjonalnymi i wewnętrznymi.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym
Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym

 

Autor: Mariusz Jabłoński

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Książka zawiera między innymi szczegółowe omówienie poszczególnych etapów procedury udostępniania informacji, praktyczną analizę ustawowo określonych tajemnic oraz możliwości udostępniania dokumentów wewnętrznych, informacji niejawnych czy wymagających przetworzenia. Autor książki przedstawia taką interpretację ustawy o dostępie do informacji publicznej, która umożliwia najpełniejszą realizację wynikającego z niej prawa zarówno od strony zobowiązanego, jak i wnioskodawcy. Do książki została dołączona płyta CD, na której znajdują się elektroniczne wersje  wzorów dokumentów - zawiadomień, powiadomień i decyzji - przydatnych w procesie udostępniania informacji publicznej.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz
Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

 

Autor: Piotr Sitniewski

Wydawnictwo: PESSCOM

 

W komentarzu autor rozwiązuje problemy, z którymi na co dzień borykają się osoby rozpatrujące wnioski o udostępnienie informacji publicznych. Unikając teoretycznych rozważań, odpowiada na konkretne pytania, np.: jaki tryb udzielenia informacji zastosować, w jakiej formie prawnej udzielić odpowiedzi, czy 14-dniowy termin na udzielenie informacji może zostać przedłużony, kiedy wydawać decyzję, a kiedy odpowiadać w drodze zwykłego pisma, w jakiej sytuacji składać skargę do WSA, na czym polega przetworzenie informacji, a na czym jej przekształcenie, i wiele innych. Komentarz skierowany jest do wszystkich osób, które na co dzień rozpatrują wnioski o udostępnienie informacji, a także do kierowników i dyrektorów jednostek administracji publicznej, którzy odpowiadają m.in. za jawność pracy podległych im jednostek i są zobowiązani do przestrzegania przepisów udip.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Zabezpieczenie danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych
Zabezpieczenie danych osobowych

Zabezpieczenie danych osobowych

 

Autor: Andrzej Drozd

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

W książce autor w sposób szczegółowy i praktyczny przedstawia problematykę zabezpieczania danych osobowych, omawiając m.in. zabezpieczenia systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych, dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych i procedury jej przygotowania, obowiązki poszczególnych podmiotów uczestniczących w procesie przetwarzania danych (na każdym poziomie bezpieczeństwa), a także odpowiedzialność administracyjną, karną i cywilnoprawną tych podmiotów. Publikacja zawiera przykłady zapisów i postanowień odpowiednich instrukcji określających system zabezpieczania danych osobowych w jednostce, jak również wzory dokumentów.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne
Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne

 

Autorzy: Iwona Ziarniak, Jacek Agdan, Robert Błażków, Aneta Duraj, Maciej Hazy, Krzysztof Jungowski, Andrzej Osmak, Marcin Niewiadomski, Leszek Podgórski, Agnieszka Prokopowicz.

 

Książka wyjaśnia, jak sprawnie przeprowadzić postępowania przetargowe na dostawy i usługi informatyczne. W pierwszej części dokładnie przedstawiono procedury postępowania, w drugiej natomiast pokazano, jak przeprowadzić postępowania na konkretne dostawy czy usługi informatyczne, (np. dostawa stacji roboczych, notebooków, systemów kopiujących i materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania, zamawianie usług serwisowych itp.). Do książki załączona została płyta CD zawierająca bogate orzecznictwo zespołów arbitrów, Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych oraz przykładowe wzory specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dostępność: brak towaru

Cena:

126,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl