Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Słowniki, encyklopedie, publikacje obcojęzyczne, inne ...

Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych

Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych
Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych

Ochrona danych osobowych w praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych

 

Autorzy:  Tomasz A.J. Banyś, Joanna Łuczak

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

W opracowaniu przybliżono praktykę wdrażania i wykorzystania najlepszych technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych. Przedstawiając poszczególne zagadnienia, autorzy skupili się na najczęściej popełnianych błędach. Czytelnicy poznają szczegóły odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej związanej z uchybieniami przy przetwarzaniu danych. Dowiedzą się także, jak nie dopuścić do problemowych sytuacji. Autorzy podpowiadają, jak uniknąć błędów związanych m.in. z: rejestracją zbiorów danych osobowych, standardami ochrony danych, powierzaniem danych osobowych przez administratora podmiotowi zewnętrznemu.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Ochrona danych osobowych w sieci

Ochrona danych osobowych w sieci
Ochrona danych osobowych w sieci

Ochrona danych osobowych w sieci

 

Autor: Monika Brzozowska

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

W opracowaniu na 328 stronach wyjaśniono wszystkie problematyczne zagadnienia, które dotyczą przetwarzania, udostępniania i zabezpieczania danych osobowych w internecie oraz sieciach urzędowych. Autorka wytłumaczyła, jakie informacje stanowią dane osobowe i czy należy za takie uznać np. adres e-mail, pliki cookies, nick użytkownika sieci bądź adres IP. Wiele uwagi poświęciła problemowi monitoringu pracowników i umieszczania ich wizerunku na stronach www urzędów. Prezentowana książka przedstawia zagrożenia, niebezpieczeństwa i luki prawne dotyczące danych osobowych w „chmurze”. W publikacji określono też m.in. zakres wykorzystania zgody na przetwarzanie danych oraz jego prawne podstawy. Autorka wskazała, w jaki sposób odbywa się kontrola przetwarzania danych osobowych oraz jak postępować w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub dóbr osobistych w sieci.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Ochrona informacji niejawnych w praktyce

Ochrona informacji niejawnych w praktyce
Ochrona informacji niejawnych w praktyce

Ochrona informacji niejawnych w praktyce

 

Autor: Borys Iwaszko

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Książka, która praktycznie i wyczerpująco analizuje system ochrony informacji niejawnych w kontekście ustawy i najnowszych rozporządzeń oraz praktyki funkcjonowania jednostek. Wyjaśniono w niej zadania towarzyszące zabezpieczaniu informacji przed ujawnieniem lub utratą oraz obowiązki i czynności związane z bezpieczeństwem osobowym, fizycznym, teleinformatycznym i przemysłowym. W książce zaprezentowano także rozwiązania dotyczące analizy ryzyka i organizacji obiegu informacji niejawnych w jednostce. Przybliżono zakres i program kontroli informacji niejawnych: wewnętrznej i zewnętrznej, prowadzonej przez ABW lub SKW. Do opracowania dołączona jest płyta CD zawierająca edytowalne wersje wzorów przydatnych dokumentów.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Opodatkowanie transakcji dotyczących nieruchomości. Zakup i sprzedaż. Budowa i przebudowa. Działalność deweloperska. Wniesienie do spółki. Przypadki szczególne

Opodatkowanie transakcji dotyczących nieruchomości. Zakup i sprzedaż. Budowa i przebudowa. Działalność deweloperska. Wniesienie do spółki. Przypadki szczególne
Opodatkowanie transakcji dotyczących nieruchomości. Zakup i sprzedaż. Budowa i przebudowa. Działalność deweloperska. Wniesienie do spółki. Przypadki szczególne

Opodatkowanie transakcji dotyczących nieruchomości.

Zakup i sprzedaż. Budowa i przebudowa. Działalność deweloperska. Wniesienie do spółki. Przypadki szczególne

 

Autor:Barbara Pyzel

symbol: PGK849
objętość: 366 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: III, 2013


UWAGA!!!

Książka dostępna od 10.01.2013 r.III wydanie uwzględnia najnowsze zmiany w podatku VAT, obowiązujące zarówno w roku 2013 i jak w roku 2014.

Książka jest pierwszą na rynku publikacją będącą praktycznym poradnikiem przedstawiającym szeroko aspekty opodatkowania wszelkich transakcji dotyczących nieruchomości, m.in. zakupu i sprzedaży, budowy i ulepszenia, działalności deweloperskiej, wniesienia do spółki.

Posiłkując się interpretacjami organów podatkowych, autorka omawia różne strony opodatkowania czynności prawnych, których przedmiotem są nieruchomości, w odniesieniu do:

 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • podatku od nieruchomości,

w podziale na transakcje według rodzajów uczestniczących w nich podmiotów, tzn. prowadzących bądź nieprowadzących działalności gospodarczej. Opisane sytuacje poparte są praktycznymi przykładami oraz orzecznictwem i piśmiennictwem.

Książkę polecamy doradcom podatkowym, biegłym rewidentom, głównym księgowym, a także osobom pragnącym poszerzyć swoją wiedzę na temat podatków związanych z nieruchomościami.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

168,00 zł

szt.

Prawo budowlane. Komentarz

Prawo budowlane. Komentarz
Prawo budowlane. Komentarz

Prawo budowlane. Komentarz

 

Rok wydania: 2013
Ilość stron: 916

Redakcja: prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski


Niniejsza publikacja, Komentarz do ustawy – Prawo budowlane prezentuje dogłębną interpretację przepisów ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na każdym z jego etapów. Znajdziemy w nim odpowiedź m. in. na pytania,  jakie czynności i działania powinien podjąć inwestor, zanim rozpocznie roboty budowlane na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, aby proces inwestycyjno-budowlany był zgodny z obowiązującym prawem czy jakie przysługują inwestorowi prawa i jakie obowiązki mogą nałożyć na niego właściwe organy administracji publicznej w celu legalizacji samowoli budowlanej.

Obecne, 5. wyd. uwzględnia  wszystkie zmiany ustawodawcze od czasu wydania poprzedniego, w szczególności zaś:

 • zmiany dostosowujące ustawę Prawo budowlane do nowych przepisów o efektywności energetycznej,
 • poszerzenie katalogu definicji o dwie nowe t.j.: odnawialne źródło energii i ciepło użytkowe w Kogeneracji,
 • zmiany wynikające z wdrożenia dyrektywy 2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.11.2008 r. w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej i rozszerzające katalog dokumentów wymagalnych przy wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia przebudowy drogi, w przypadku dróg w transeuropejskiej sieci drogowej,
 • zmiany w związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,  dotyczące poszerzenia delegacji dla ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej do wydania rozporządzeń regulujących zakres i formę projektu budowlanego oraz zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla praktyków, którzy zawodowo zajmują się aspektami prawa budowlanego tj. prawników, pracowników administracji państwowej i samorządowej a także dla inwestorów czy rzeczoznawców budowlanych,  oraz pracowników naukowych i studentów zainteresowanych wymienioną tematyką.  

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

249,00 zł

szt.

Prawo mieszkaniowe. Komentarz Wydanie: 4

Prawo mieszkaniowe. Komentarz Wydanie: 4
Prawo mieszkaniowe. Komentarz Wydanie: 4

Prawo mieszkaniowe. Komentarz

Wydanie: 4

 

Rok wydania: 2012
Ilość stron: 930
ISBN: 978-83-255-4114-9
Autor: dr Adam Doliwa


Ostatnie, 3. wydanie komentarza ukazało się w 2006 r.; od tego czasu wprowadzono liczne zmiany w przepisach niemal wszystkich ustaw składających się na przywołane dzieło. W oparciu o różnego rodzaju przesłanki społeczne i gospodarcze ustawodawca zarówno dodał nowe, zmienił treść obowiązujących, jak i uchylił odpowiednie przepisy prawne –
 • w ustawie z 2001 r. o ochronie praw lokatorów omówiono zmiany m.in.: wprowadzającą definicję tymczasowego pomieszczenia do ustawy o ochronie praw lokatorów oraz obowiązku wskazania tymczasowego pomieszczenie przez gminę w przypadku wykonywania przez komornika opróżnienia lokalu,  czy też dodania nowej instytucji najmu okazjonalnego;
 • w ustawie z 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych zmiany dotyczyły zakazu odnoszenia korzyści majątkowych kosztem członków w przypadku przekształceń praw do lokali czy zmiany regulacji odnośnie lokali mieszkalnych  wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
 • w ustawie z 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego zmiana dotyczyła wyodrębniania na własność lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jedynie ustawa z 1994 r. o własności lokali obowiązuje dziś w niezmienionym od 2004 r. brzmieniu.

W nowym, 4. wydaniu autor szczegółowo analizuje:

 • formy prawne korzystania z lokali mieszkalnych (najem, spółdzielcze prawo do lokali, prawo własności),
 • formy administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego),
 • regulacje związane z wspieraniem budownictwa mieszkaniowego
 • zasady i formy ochrony praw lokatorów.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu autora w książce znajdują się praktyczne wskazówki oraz porady dotyczące zagadnień związanych z najmem i dzierżawą, zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi oraz innych kwestii prawa mieszkaniowego. Jest to niekwestionowana pomoc zarówno z punktu widzenia wynajmującego, dzierżawiącego czy właściciela, poprzez wszelkiego rodzaju administratorów jak również dla samych deweloperów i wykonawców.

Autor, na ile to jest możliwe, zajmuje wyraźne stanowisko w kwestiach wzbudzających wątpliwości w praktyce stosowania komentowanych ustaw.  Ponadto opracowanie zawiera objaśnienie do wielu przepisów prawnych regulujących tzw. stosunki mieszkaniowe.

Ponadto w tezach komentarza do przepisów poszczególnych ustaw uwzględnione zostały najnowsze wypowiedzi doktrynalne, a także orzecznictwo, zwłaszcza Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Komentarz adresowany jest do przedstawicieli zawodów prawniczych (czyli sędziów, notariuszy, adwokatów czy radców prawnych), właścicieli i najemców lokali, zarządców (administratorów) i członków zarządu wspólnot mieszkaniowych, a także członków spółdzielni mieszkaniowych oraz osób pełniących funkcje organów spółdzielni czy towarzystw budownictwa społecznego.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

229,00 zł

szt.

Przewodnik po zamówieniach publicznych

Przewodnik po zamówieniach publicznych
Przewodnik po zamówieniach publicznych

Przewodnik po zamówieniach publicznych

 

Autor: Halina Olszowska

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Autorka jako doświadczony trener i konsultant na co dzień spotyka się z uczestnikami postępowań przetargowych, doskonale więc zna problemy, z jakimi najczęściej borykają się zamawiający i wykonawcy. Dzięki temu powstało użyteczne opracowanie, które krok po kroku przeprowadza czytelników przez gąszcz przepisów i zawiłości proceduralnych dotyczących zamówień publicznych. Niekonwencjonalne podejście do tematu i poczucie humoru autorki sprawiają, że książkę czyta się z przyjemnością, a zawarte w niej porady zapadają w pamięć. Przewodnik stanowi obowiązkową pozycję dla wszystkich zamawiających i wykonawców.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Słownik finansowo-handlowy angielsko-polski i polsko-angielski. Financial and commercial dictionary English-Polish and Polish-English

Słownik finansowo-handlowy angielsko-polski i polsko-angielski. Financial and commercial dictionary English-Polish and Polish-English
Słownik finansowo-handlowy angielsko-polski i polsko-angielski. Financial and commercial dictionary English-Polish and Polish-English
Słownik finansowo-handlowy angielsko-polski i polsko-angielski.
Financial and commercial dictionary English-Polish and Polish-English
 
Autor: Anna Kienzler
symbol: PGK595
objętość: 660 str.
format: B5
oprawa: twarda

Najobszerniejszy Słownik na polskim rynku wydawniczym – zawiera ok. 55 000 terminów z dziedziny finansów, bankowości, księgowości, ubezpieczeń, statystyki, obrotu giełdowego, handlu wewnętrznego i międzynarodowego, towaroznawstwa, transportu i UE.
Zawarte są w nim ponadto hasła dotyczące spółek europejskich i amerykańskich, prowadzenia systemów księgowych, skróty oraz wyrażenia występujące w dokumentach księgowych, w tabelach notowań giełdowych, materiałach firm przygotowujących się do wejścia na giełdę i notowanych na giełdzie.
W Słowniku również hasła związane z MSSF oraz nazwy wielu międzynarodowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

173,25 zł

szt.

SŁOWNIK POLSKO-ROSYJSKI BIZNES I GOSPODARKA

SŁOWNIK POLSKO-ROSYJSKI BIZNES I GOSPODARKA
SŁOWNIK POLSKO-ROSYJSKI BIZNES I GOSPODARKA

SŁOWNIK POLSKO-ROSYJSKI BIZNES I GOSPODARKA

 

Autor:Jochym-Kuszlikowa Ludwika, Kossakowska Elżbieta
Wydawnictwo: PWN
Stron:590
Oprawa: twarda
 
Słownik zawiera 30 000 terminów i uzualnych połączeń terminologicznych. Zrezygnowano w nim z wielu haseł z języka ogólnego, a rozbudowano te dotyczące bankowości i finansów, marketingu i zarządzania, handlu i reklamy, giełdy papierów wartościowych i giełdy towarowej, podatków i ceł, spedycji i transportu. Szczególnie dużo nowych terminów dotyczy prawa, ustaw, umów handlowych, ubezpieczeń, komputeryzacji i Internetu, a także szeroko pojętej informatyki. W języku rosyjskim pojawia się coraz więcej terminów zapożyczonych z innych języków, szczególnie z języka angielskiego.

Oprócz podstawowego korpusu leksykograficznego w słowniku znalazły się aneksy zawierające skrótowce nazw światowych organizacji i instytucji oraz powszechnie używane skróty i najczęściej używane akronimy terminów wielowyrazowych, np. VAT, NIP - z ich polskim rozszyfrowaniem, jednostki monetarne krajów świata wraz z kodami, a także wzory korespondencji handlowej z terminologią pomocną w redagowaniu listów.

Słownik polecamy specjalistom z zakresu nauk ekonomicznych, przedstawicielom handlowym, biznesmenom, a także tłumaczom, wykładowcom i studentom.

Dostępność: brak towaru

Cena:

84,00 zł

SŁOWNIK ROSYJSKO-POLSKI BIZNES I GOSPODARKA

SŁOWNIK ROSYJSKO-POLSKI BIZNES I GOSPODARKA
SŁOWNIK ROSYJSKO-POLSKI BIZNES I GOSPODARKA

SŁOWNIK ROSYJSKO-POLSKI BIZNES I GOSPODARKA

 

Autor: Jochym-Kuszlikowa Ludwika, Kossakowska Elżbieta
Wydawnictwo:PWN
Stron: 638
Oprawa: twarda
 
 
Słownik zawiera 30 000 terminów i uzualnych połączeń terminologicznych. Zrezygnowano w nim z wielu haseł z języka ogólnego, a rozbudowano te dotyczące bankowości i finansów, marketingu i zarządzania, handlu i reklamy, giełdy papierów wartościowych i giełdy towarowej, podatków i ceł, spedycji i transportu. Szczególnie dużo nowych terminów dotyczy prawa, ustaw, umów handlowych, ubezpieczeń, komputeryzacji i Internetu, a także szeroko pojętej informatyki. W języku rosyjskim pojawia się coraz więcej terminów zapożyczonych z innych języków, szczególnie z języka angielskiego.

Oprócz podstawowego korpusu leksykograficznego w słowniku znalazły się aneksy zawierające skrótowce nazw światowych organizacji i instytucji oraz powszechnie używane skróty i najczęściej używane akronimy terminów wielowyrazowych, np. VAT, NIP - z ich polskim rozszyfrowaniem, jednostki monetarne krajów świata wraz z kodami, a także wzory korespondencji handlowej z terminologią pomocną w redagowaniu listów.

Słownik polecamy specjalistom z zakresu nauk ekonomicznych, przedstawicielom handlowym, biznesmenom, a także tłumaczom, wykładowcom i studentom.

Dostępność: brak towaru

Cena:

84,00 zł

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz
Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz

 

Autorzy:  Bończak-Kucharczyk Ewa

Wydawnictwo:

Wolters Kluwer Polska


Wydanie:  3
Rok wydania:  2013

Ilość stron:  1124
Oprawa:  twarda
Format:  A5

 

Publikacja stanowi trzecie już wydanie obszernego komentarza do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zawiera ona również omówienie przepisów innych ustaw mających związek z funkcjonowaniem tych spółdzielni. Czytelnik będzie mógł zapoznać się z wiodącym aktualnym orzecznictwem (a także konsekwencjami orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego) oraz z wadami obowiązujących przepisów i problemami, jakie mogą w praktyce wystąpić podczas ich stosowania.

Książka zawiera sugestie dotyczące postępowania spółdzielni podczas zawierania umów o budowę lokali i wskazówki dotyczące zawartości takich umów. Przedstawione rozwiązania mogą być szczególnie przydatne w procesie ustalania przedmiotu odrębnej własności lokali w spółdzielni mieszkaniowej i ich sprzedaży, a także dla późniejszego zarządzania nieruchomościami, w których skład wchodzą lokale zbyte przez spółdzielnię innym osobom. Przybliżono również problematykę własności lokali w spółdzielniach mieszkaniowych, aktywizacji wspólnoty mieszkaniowej w spółdzielni oraz relacji między spółdzielnią a jej członkami i niebędącymi członkami osobami, którym przysługują prawa do lokali. Warto także zwrócić uwagę na analizę wątków dotyczących szczególnych regulacji w zakresie nabywania przez spółdzielnie mieszkaniowe praw do gruntów, na których wzniesione zostały przez nie budynki lub urządzenia.

Adresaci:
Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla prawników, ale też dla członków organów i zwykłych członków spółdzielni mieszkaniowych. Będzie użyteczny również dla innych osób zainteresowanych ich działalnością, np. właścicieli lokali nabytych od spółdzielni oraz osób mających roszczenia o nabycie lokali od spółdzielni.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

149,00 zł

szt.

Sprawna obsługa klienta w urzędzie. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych

Sprawna obsługa klienta w urzędzie. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych
Sprawna obsługa klienta w urzędzie. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych

Sprawna obsługa klienta w urzędzie. Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach zawodowych

 

Autor: Monika Gabryel

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Publikacja obejmuje zestaw wartościowych narzędzi motywujących, które pozwalają skuteczniej oddziaływać na klientów i sprawiają, ze praca jest bardziej wydajna. Autorka omawia zagadnienia budowania relacji w urzędzie i usprawniania komunikacji wewnętrznej. Opisuje procesy standaryzacji obsługi i radzi jak efektywnie zarządzać zespołem. Książkę wzbogacają liczne testy, kwestionariusze i przydatne ćwiczenia. Zawarte w niej jednoznaczne wskazówki, precyzyjne schematy oraz przykłady z życia wzięte pozwalają lepiej przyswoić aspekty merytoryczne. Książka skierowana jest do wszystkich, którzy w pracy mają do czynienia z klientami indywidualnymi, instytucjonalnymi i wewnętrznymi.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

The Great Dictionary of Law and Economics. Polish-English Vol. II Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej i gospodarczej. Tom II

The Great Dictionary of Law and Economics. Polish-English Vol. II Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej i gospodarczej. Tom II
The Great Dictionary of Law and Economics. Polish-English Vol. II Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej i gospodarczej. Tom II
Practical English for Lawyers. Handbook. Język angielski dla prawników
 
Wydanie: 3
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 219
Autor: dr Anna Konieczna - Purchała

 
 
 

Książka przeznaczona jest dla prawników oraz studentów prawa, którym potrzebna jest znajomość specjalistycznego prawniczego języka angielskiego. Jej zakres tematyczny obejmuje głównie instytucje prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy, a także podatki i rachunkowość. Książka może być pomocą w  przygotowaniach do zdawania egzaminów TOLES oraz International Legal English Certificate (ILEC).


The book is intended for lawyers and law students who need specific legal English skills. The topics covered range from civil law, commercial law and labour law to taxes and accounting. The book is also a valuable resource for those preparing for the TOLES examinations as well as International Legal English Certificate (ILEC).

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

199,00 zł

szt.

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym
Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym

Udostępnianie informacji publicznej w trybie wnioskowym

 

Autor: Mariusz Jabłoński

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Książka zawiera między innymi szczegółowe omówienie poszczególnych etapów procedury udostępniania informacji, praktyczną analizę ustawowo określonych tajemnic oraz możliwości udostępniania dokumentów wewnętrznych, informacji niejawnych czy wymagających przetworzenia. Autor książki przedstawia taką interpretację ustawy o dostępie do informacji publicznej, która umożliwia najpełniejszą realizację wynikającego z niej prawa zarówno od strony zobowiązanego, jak i wnioskodawcy. Do książki została dołączona płyta CD, na której znajdują się elektroniczne wersje  wzorów dokumentów - zawiadomień, powiadomień i decyzji - przydatnych w procesie udostępniania informacji publicznej.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

UNIA EUROPEJSKA SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKO-FRANCUSKI

UNIA EUROPEJSKA SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKO-FRANCUSKI
UNIA EUROPEJSKA SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKO-FRANCUSKI

UNIA EUROPEJSKA SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKO-FRANCUSKI

 

Autor: Kienzler Iwona
Wydawnictwo:PWN
Dodatek: CD-ROM
Stron: 740
Oprawa: twarda

 

Słownik zawiera około 7000 haseł. Obejmuje terminologię oraz słownictwo ogólne stosowane w oficjalnych rozporządzeniach i dokumentach unijnych, np. wnioskach o dotacje. Uwzględnia również wyrażenia i zwroty związane z prowadzeniem działalności handlowej na terenie krajów Wspólnoty, a także nazwy działających w ramach UE instytucji oraz realizowanych w niej programów.
Słownik niezbędny w pracy:
przedsiębiorców i firm uczestniczących w przetargach
pracowników administracji państwowej i instytucji
samorządowych
przedstawicieli UE w Polsce
tłumaczy
dziennikarzy
studentów różnych kierunków: europeistyki, politologii,
handlu zagranicznego, gospodarki regionalnej, ekonomii,
stosunków międzynarodowych czy prawa administracyjnego

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

147,00 zł

szt.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz
Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz

 

Autor: Piotr Sitniewski

Wydawnictwo: PESSCOM

 

W komentarzu autor rozwiązuje problemy, z którymi na co dzień borykają się osoby rozpatrujące wnioski o udostępnienie informacji publicznych. Unikając teoretycznych rozważań, odpowiada na konkretne pytania, np.: jaki tryb udzielenia informacji zastosować, w jakiej formie prawnej udzielić odpowiedzi, czy 14-dniowy termin na udzielenie informacji może zostać przedłużony, kiedy wydawać decyzję, a kiedy odpowiadać w drodze zwykłego pisma, w jakiej sytuacji składać skargę do WSA, na czym polega przetworzenie informacji, a na czym jej przekształcenie, i wiele innych. Komentarz skierowany jest do wszystkich osób, które na co dzień rozpatrują wnioski o udostępnienie informacji, a także do kierowników i dyrektorów jednostek administracji publicznej, którzy odpowiadają m.in. za jawność pracy podległych im jednostek i są zobowiązani do przestrzegania przepisów udip.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz
Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz

Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa. Komentarz

 

Autor: Ewa Bończak-Kucharczyk

 • Format: A5 (148 × 210 mm)
 • ISBN: 978-83-264-0724-6
 • Wydanie: 2
 • Rok publikacji: 2012
 • Okładka: twarda
 • Liczba stron: 1184

 

W komentarzu omówiono przepisy ustawy o własności lokali oraz inne regulacje związane z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych. Autorka w praktyczny sposób przybliża problemy zarządzania nieruchomością wspólną. Analizuje zakres praw i obowiązków właścicieli lokali, a także zarządu lub zarządcy.

W drugim wydaniu komentarza wiele uwagi poświęcono problematyce związanej z funkcjonowaniem osób publicznoprawnych we wspólnocie mieszkaniowej, w tym sytuacjom, gdy jednym z właścicieli lokali jest właściciel gruntu oddanego pozostałym właścicielom w użytkowanie wieczyste.

Omówione zostały również zagadnienia podatkowe, w tym obowiązki podatkowe wspólnoty oraz właścicieli lokali (związane z ich własnością lokalu).

Autorka wyjaśnia procedury związane z podejmowaniem uchwał we wspólnocie mieszkaniowej oraz mające zastosowanie w razie zmian własnościowych. Przydatne w praktyce okażą się także rozważania poświęcone dochodzeniu roszczeń przez wspólnotę mieszkaniową od właścicieli lokali.

Opracowanie zostało uzupełnione bogatym wyborem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych.

Adresaci: Książka przeznaczona jest dla prawników zajmujących się problematyką własności lokali, zarządców i pośredników nieruchomości, osób zawodowo związanych z gospodarką nieruchomościami (w tym nieruchomościami stanowiącymi własność publiczną) oraz właścicieli lokali i członków zarządów.

Ewa Bończak-Kucharczyk - specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących mieszkalnictwa, nieruchomości, gospodarki komunalnej i lokalnego rozwoju; jest autorką i współautorką licznych publikacji z tego zakresu. Brała udział w pracach legislacyjnych nad różnymi ustawami z zakresu mieszkalnictwa (m.in. w latach 1998-2001, gdy była wiceprezesem Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast); prowadziła działalność doradczą, m.in. dla władz dużych miast i regionów w Polsce i za granicą; była ekspertem i członkiem rady Banku Gospodarstwa Krajowego. Współpracowała z Wyższą Szkołą Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie i z Uniwersytetem Warszawskim (gdzie prowadziła zajęcia z gospodarki nieruchomościami i planowania regionalnego). Jest członkiem Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

139,00 zł

szt.

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe
Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe

 

Rok wydania: 2013
Wydanie: 1
Autor: Fila Małgorzata


Publikacja „Wspólnoty mieszkaniowe" adresowana jest do przedsię­biorców prowadzących działalność w zakresie zarządzania nierucho­mościami, zarządców oraz właścicieli nieruchomości, w obrębie któ­rych funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe. Cel w jakim powstała, to rozwiązanie wątpliwości rodzących się na tle funkcjonowania i opo­datkowania tej działalności.

Autorka wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w dziedzi­nie doradztwa podatkowego, poparte współpracą z jednostkami or­ganizacyjnymi, w których działają samorządy zawodowe i społeczne, przekazuje wskazówki dotyczące: powstania wspólnoty mieszkanio­wej, prowadzonej dokumentacji, obowiązków wobec urzędu skarbo­wego, a wszystko w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Brak orzecznictwa w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkanio­wych skłonił autorkę do poparcia rozważanych kwestii - zamieszczo­nymi w publikacji - interpretacjami organów podatkowych.

Książka zawiera również wzory dokumentacji statutowo-organizacyjnej


Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

84,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl