Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Opcje przeglądania
Cena
 • od
  do

Środki i dotacje unijne

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo: ODDK
objętość: 160 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2015
 
Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zdarzeń związanych z realizacją dotacji i wydatkowania środków z dofinansowania jest podstawowym wymaganiem stawianym przez Unię Europejską beneficjentom różnych dofinansowań. Jednostki wypłacające dotacje bardzo rygorystycznie sprawdzają przestrzegania prawa, zarówno unijnego, jak i krajowego. W przypadku kontroli rozliczenia dotacji nawet najdrobniejsze nieprawidłowości mogą być przyczyną konieczności zwrotu całości lub części dotacji.

W publikacji zawarto wiele praktycznych wskazówek, w tym m.in.:
 • jak prawidłowo prowadzić wyodrębnioną księgowość dla projektów finansowanych dotacją (przykłady ewidencji i opis zdarzeń gospodarczych), by zagwarantować rzetelne i terminowe rozliczenie wydatków kwalifikowanych
 • jak ujmować w KPiR przychody i koszty związane z realizacją umowy o dofinansowanie
 • aspekty podatkowe (VAT, PIT, CIT)
 • jak sporządzać, przechowywać i archiwizować dokumentację księgową związaną z realizacją projektów unijnych
 • jakie są zasady przeprowadzenia kontroli projektów.
Dodatkowym atutem publikacji są wzory dokumentów (dostępne również w postaci suplementu elektronicznego w wersji edytowalnej), w tym m.in.:
 • instrukcja archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu
 • propozycje załączników do planu kont obejmujących zasady organizacji rachunkowości i dokumentacji księgowej związanej z realizacją projektów unijnych, plan kont proponowany dla księgowości dotacji unijnej
 • szereg innych dokumentów pomocnych przy rozliczaniu dotacji.
Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce).

Publikacja polecana zarówno osobom, które rozliczają już otrzymane dotacje, jak i tym, którzy przygotowują się do złożenia aplikacji.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

136,50 zł

szt.

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych
Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych

Archiwizacja dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych i innych źródeł zagranicznych

 

Autor:  Andrzej Regliński

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

W opracowaniu w przejrzysty sposób wyjaśnione zostały podstawowe zagadnienia związane z obiegiem i tworzeniem dokumentacji. Autor krok po kroku omawia kwestie dotyczące warunków przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji. Czytelnik znajdzie w książce m.in. aktualne przepisy i dokładne porady dotyczące jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Autor wyjaśnia, jak udostępniać, niszczyć i przekazywać materiały archiwalne do archiwów państwowych. Ponadto przybliża zagadnienia związane z dokumentem elektronicznym, w tym elementy struktury, sposób postępowania oraz wymagania techniczne formatu zapisu. Do książki dołączona jest płyta CD z przydatnymi wzorami dokumentów w edytowalnych wersjach.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych (z suplementem elektronicznym)

Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych (z suplementem elektronicznym)
Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych (z suplementem elektronicznym)
Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych (z suplementem elektronicznym)
 
Autor: Jolanta Oleńska
symbol: RFK824e
objętość: 92 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: II, 2012
   

Dokument, o który zawsze pytają instytucje uprawnione do badania prawidłowości wykorzystania funduszy unijnych!

Kierownik każdej jednostki realizującej projekty finansowane lub współfinansowane z europejskich funduszy unijnych jest zobowiązany do przestrzegania zasad kontroli finansowej i merytorycznej. Wymagania te nakłada na każdą jednostkę zarówno prawo bilansowe, jak też wytyczne instytucji wdrażających w oparciu o rozporządzenia Unii Europejskiej. Podstawowym instrumentem kontroli finansowej w jednostkach jest instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów.

Książka zawiera zasady sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów zarówno finansowo-księgowych, jak też merytorycznych oraz ich archiwizacji.
Nie jest to sformalizowany dokument sporządzany według ustalonego wzoru, ale akt wewnętrzny, opracowywany przez kierownika każdej jednostki i dostosowany do indywidualnych potrzeb firmy. Służy dokładnemu określeniu, co każda struktura, dział czy określony pracownik jednostki powinien zrobić w celu prawidłowego udokumentowania wszystkich operacji mających związek z realizacją zadań wynikających z zawartych umów.

Publikacja zawiera gotowy wzorzec zarządzenia wewnętrznego , który łatwo można dostosować do indywidualnych potrzeb firmy a dołączony suplement elektroniczny (dokumentacja w formie MS Word), daje możliwość bezpośredniej pracy na plikach, uzupełnienia o dane, zapis, wydruk itp.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

136,50 zł

szt.

Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich

Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich
Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich
Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich
 
Autor: Maria Lech, Dominika Wszołek-Lech
symbol: RFK807
objętość: 122 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2012

Instruktaż końcowego rozliczenia projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich to praktyczny zasób wiedzy, w którym Autorki - dzieląc się swym wieloletnim doświadczeniem - przedstawiają m.in.:

 • praktyczne wskazówki niezbędne w końcowym rozliczeniu projektów inwestycyjnych w wyniku realizacji, którego powstaną prace rozwojowe, środki trwałe wytworzone, zakupione, ulepszone, lub projektodawca stanie się właścicielem praw majątkowych,
 • instrukcje jak rozliczyć koszty ogólne ponoszone od początku realizacji projektu, podczas gdy środki trwałe (obiekty) były przyjmowane z budowy w różnych okresach, nawet w kilku latach,
 • odpowiedź dlaczego tak ważna jest znajomość "luki finansowej" i jak ona wpływa na poziom dofinansowania,
 • przykładowy system organizacji wyodrębnionej ewidencji księgowej, opis regulacji zawartych w MSSF oraz formę i zakres dokumentacji przyjęcia środków trwałych z budowy, a także uzupełnienie polityki rachunkowości projektu o zasady jego końcowego rozliczenia,
 • zmiany w podejściu organów podatkowych w zakresie amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych dotacją oraz wkładem własnym,
 • zalecenia by w celu optymalizacji finansowej (pozyskania kapitałów), a także podatkowej w okresie 2014-2020 w projektach realizowanych przez jednostki samorządowe zwiększyła się rola partnerstwa publiczno - prywatnego i odpowiedniego konstruowania umów konsorcjalnych.


Polecamy Beneficjentom realizującym projekty w ramach:

 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ),
 • Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW),
 • Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT),
 • Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna (PO EWT),
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - (RPO),

a także osobom zarządzającym projektami, służbom finansowo-księgowym, kadrze dydaktycznej i trenerskiej oraz audytorom zewnętrznym i wewnętrznym.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

157,50 zł

szt.

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych
Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

Jak uniknąć zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków unijnych

 

Autor:  Grzegorz Karwatowicz

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

W książce zostało wyjaśnione, które naruszenia w projektach najczęściej przesądzają o nieotrzymaniu przez beneficjenta przyznanego dofinansowania. Autor wnikliwie analizuje przypadki wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur lub też pobierania środków nienależnych bądź w nadmiernej wysokości. Przedstawia konsekwencje nieprawidłowej realizacji projektu, pokazując, w jaki sposób beneficjenci mogą uniknąć sankcji zwrotu dofinansowania lub ją zminimalizować. Publikacja adresowana jest zarówno do beneficjentów środków unijnych, przede wszystkim z sektora finansów publicznych, jak i do podmiotów odpowiedzialnych za kontrolę prawidłowości realizacji projektów oraz doradców i pełnomocników zajmujących się prawnymi aspektami korzystania ze środków unijnych.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

126,00 zł

szt.

UNIA EUROPEJSKA SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKO-FRANCUSKI

UNIA EUROPEJSKA SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKO-FRANCUSKI
UNIA EUROPEJSKA SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKO-FRANCUSKI

UNIA EUROPEJSKA SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKO-NIEMIECKO-FRANCUSKI

 

Autor: Kienzler Iwona
Wydawnictwo:PWN
Dodatek: CD-ROM
Stron: 740
Oprawa: twarda

 

Słownik zawiera około 7000 haseł. Obejmuje terminologię oraz słownictwo ogólne stosowane w oficjalnych rozporządzeniach i dokumentach unijnych, np. wnioskach o dotacje. Uwzględnia również wyrażenia i zwroty związane z prowadzeniem działalności handlowej na terenie krajów Wspólnoty, a także nazwy działających w ramach UE instytucji oraz realizowanych w niej programów.
Słownik niezbędny w pracy:
przedsiębiorców i firm uczestniczących w przetargach
pracowników administracji państwowej i instytucji
samorządowych
przedstawicieli UE w Polsce
tłumaczy
dziennikarzy
studentów różnych kierunków: europeistyki, politologii,
handlu zagranicznego, gospodarki regionalnej, ekonomii,
stosunków międzynarodowych czy prawa administracyjnego

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena:

147,00 zł

szt.

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych
Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych

 

Autorzy: Grzegorz Karwatowicz, Marta Lamch-Rejowska

Wydawnictwo: PRESSCOM

 

Niniejsze opracowanie jest praktycznym podręcznikiem przedstawiającym zasady udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE - zarówno przez beneficjentów będących zamawiającymi w rozumieniu pzp, jak i beneficjentów, którzy nie mają statusu zamawiającego. Publikacja omawia również kwestie dotyczące kontroli dokonywanych przed przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne i po jego przeprowadzeniu, a także tematykę audytu zewnętrznego, któremu podlegają beneficjenci środków pochodzących z funduszy unijnych. Książka adresowana jest do kierowników jednostek i działów zamówień publicznych, specjalistów ds. zamówień w administracji publicznej, doradców w zakresie funduszy UE i zamówień publicznych.

Dostępność: brak towaru

Cena:

126,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl