Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Zamknięcie roku 2020

Zamknięcie roku 2020
Zamknięcie roku 2020

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 189,00 zł
szt.

Zamknięcie roku 2019

Zamknięcie roku 2019
Zamknięcie roku 2019

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 210,00 zł
szt.

Zamknięcie roku 2018

Zamknięcie roku 2018
Zamknięcie roku 2018

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 189,00 zł
szt.

Zamknięcie roku 2017

Zamknięcie roku 2017
Zamknięcie roku 2017

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 189,00 zł
szt.

Zamknięcie Roku 2016

Zamknięcie Roku 2016
Zamknięcie Roku 2016

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 169,00 zł
szt.

Zamkniecie Roku 2015

Zamkniecie Roku 2015
Zamkniecie Roku 2015

Zamkniecie Roku 2015

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 510

Oprawa: miękka

Format: A4

Nowość !!!!

Właśnie ukazało się najnowsze wydanie książki pt. : Zamknięcie roku 2015 z wydawnictwa RACHUNKOWOŚĆ !!!

Pozycja zalecana także przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce !!!

W 2015 r. weszły w życie znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 r.

Nowe, zaktualizowane wydanie omawia tematy takie jak:

● nowe sposoby na sprawozdanie finansowe - jak korzystać z uproszczeń

● dodatkowe informacje i objaśnienia - unijne wymogi

● obliczanie różnic kursowych i odroczonego podatku - przykłady

● ustalenie dochodu, CIT i PIT z uwzględnieniem zmiany przepisów

Jednostki – w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia.

Przewodnikiem po tym „labiryncie” jest najnowsza, zaktualizowana i wzbogacona edycja „Zamknięć rocznych”.

Szczegółowo omówiono w niej sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowiązujących wszystkie jednostki (choć mających różną postać): wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowych informacji i objaśnień. Sporo miejsca poświęcono też sprawozdaniom dodatkowym, sporządzanym przez jednostki średnie i duże: rachunkowi przepływów pieniężnych, zestawieniu zmian w kapitale własnym.

Ponadto na przykładach objaśniono – wciąż budzące wątpliwości – zagadnienia różnic kursowych i odroczonego podatku dochodowego.

Książka zawiera też wskazówki, jak sporządzić sprawozdanie z działalności i jak umiejętnie zaprezentować wnioski płynące z tego sprawozdania oraz ze sprawozdania finansowego – zarówno pod względem treści, jak i formy.

Zamknięcie roku wiąże się nieodłącznie z ustaleniem dochodu do opodatkowania, stąd obszernie omówiono również zasady ustalania – przez podatników CIT i PIT – przychodów i kosztów z działalności gospodarczej, w tym z objęcia i odpłatnego zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych. W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów podatkowych obowiązujące od 2015 r., a także najnowsze interpretacje organów skarbowych i orzeczenia sądów.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 157,00 zł
szt.

Zamkniecie roku 2014

Zamkniecie roku 2014
Zamkniecie roku 2014

Zamkniecie roku 2014

 

Wydawnictwo: RACHUNKOWOŚĆ

Oprawa: miękka
Format: A4

NOWOŚĆ !!!

Już jest w sprzedaży !!!

Właśnie ukazało się kolejne wydanie książki Zamknięcie roku.

  Nowe zaktualizowane wydanie będzie omawiało następujące zagadnienia:
 • roczne sprawozdanie finansowe (ogólne reguły zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania, badania i zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego; szczegółowe omówienie sposobu ustalania pozycji poszczególnych elementów sprawozdania finansowego: wprowadzenia, bilansu, rachunku zysku i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych),
 • omówienie spraw budzących najczęściej wątpliwości (operacje w walutach obcych, różnice kursowe, odroczony podatek dochodowy),
 • zasady szczególne dla jednostek mikro,
 • sprawozdanie z działalności (wymogi, zakres, układ),
 • podatki dochodowe (opodatkowanie dochodu, przychody i koszty podatkowe, zmniejszenia i zwiększenia podstawy opodatkowania, korekty kosztów podatkowych, opodatkowanie dywidend),
 • terminarz obowiązków podatników i płatników w okresie zamykania roku,
 • sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego – czyli jak wyciągać wnioski ze sprawozdania i odpowiednio je przedstawiać osobom zainteresowanym.

Realizacja wysyłek natychmiast po ukazaniu się książki zgodnie z kolejnością wpływu zamówień .

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 148,00 zł
szt.

Vademecum biur rachunkowych

Vademecum biur rachunkowych
Vademecum biur rachunkowych
Vademecum biur rachunkowych

 

Wydawnictwo: Rachunkowość
Liczba stron: 164 formatu A4.

 

Redakcja miesięcznika „Rachunkowość” w porozumieniu z Komisją Biur Rachunkowych przy ZG SKwP, przygotowała wydawnictwo pt. Vademecum biur rachunkowych, obejmujące szeroki wachlarz zagadnień z jakimi na co dzień spotykają się biura rachunkowe.

Są to m.in. takie tematy: jak organizować pracę biura, nawiązywać kontakty z klientami i kształtować z nimi współpracę, przygotowywać umowy o usługi, wybierać i użytkować systemy informatyczne, opracowywać dla klientów propozycje ich zasad rachunkowości, prowadzić księgi w systemie on-line, postępować w razie kontroli podatkowych, ubezpieczać odpowiedzialność cywilną, a także jak kształtować wizerunek biura rachunkowego.

Czytelnik znajdzie tu wiele ciekawych spostrzeżeń i doświadczeń o charakterze warsztatowym, zawsze dobrze jest wiedzieć, jak robią to inni, jak rozwiązują różne problemy.

W Vademecum biur rachunkowych zamieszczono też opracowania całościowe, poświęcone zasadom: prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczeń z ZUS.

Autorami opracowań zamieszczonych w Vademecum biur rachunkowychsą specjaliści, mający wieloletnie doświadczenie w bezpośrednim świadczeniu usług księgowych lub w współpracy z biurami rachunkowymi.

 

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 86,00 zł
szt.

Słowniki: Angielsko-Polski Polsko-Angielski

Słowniki: Angielsko-Polski Polsko-Angielski
Słowniki: Angielsko-Polski Polsko-Angielski

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 105,00 zł
szt.

Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości

Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości
Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 84,00 zł
szt.

Opłaty ekologiczne w Polsce

Opłaty ekologiczne w Polsce
Opłaty ekologiczne w Polsce

Opłaty ekologiczne w Polsce

Wydawnictwo: RACHUNKOWOŚĆ
Objętość: 72 str.
Oprawa: A4, miękka
Cena: 60,00 zł. brutto
 

Prowadzenie sprawozdawczości finansowej i wnoszenie opłat ekologicznych należą do obowiązków prawie każdego przedsiębiorcy. Wiele podmiotów nie orientuje się jednak dobrze w nakładanych przez prawo obowiązkach związanych z korzystaniem ze środowiska.

„Opłaty ekologiczne w Polsce” to kompleksowe opracowanie, które pozwoli szybko przeprowadzić firmę – niezależnie od rodzaju działalności – przez prawa i obowiązki związane z korzystaniem ze środowiska. Praca oparta jest na kilkudziesięciu obowiązujących aktach prawnych.

  W opracowaniu poruszono następujące tematy:
 • przepisy prawne z omówieniem,
 • szczegółowy wykaz obowiązków informacyjnych,
 • zasady naliczania opłat ekologicznych,
 • koszty uzyskania przychodu a obowiązki podatkowe,
 • aplikacje umożliwiające obliczenie opłat.

Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, pracowników działów finansowo-księgowych, specjalistów ds. ochrony środowiska oraz samych przedsiębiorców.

Spis treści :

Opłaty ekologiczne w Polsce – wprowadzenie / 5
Opłaty za korzystanie ze środowiska regulowane przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska / 7
Opłata rejestracyjna regulowana przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska / 24
Opłata produktowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej / 26
Opłaty w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym / 34
Opłaty w ustawie o bateriach i akumulatorach / 40
Opłata za wprowadzanie do obrotu substancji kontrolowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / 45
Opłata za brak sieci i opłata „recyklingowa” w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji / 47
Opłata za usunięcie drzew lub krzewów w ustawie o ochronie przyrody / 51
Należności, opłaty i odszkodowania w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych / 56
Opłaty w ustawie Prawo geologiczne i górnicze / 62
Opłaty za oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego oraz gruntów pokrytych wodami w ustawie Prawo wodne / 67
Aplikacje umożliwiające obliczanie opłat / 70

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 60,00 zł
szt.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 186
Oprawa: miękka
Format: A4

Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analizują polskie i międzynarodowe rozwiązania i wskazują na ich podobieństwa i różnice, a także sposób zastosowania tych regulacji w praktyce. Ponadto w opracowaniu poruszono temat sprawozdawczości skonsolidowanej. Całość uzupełniają rozważania dotyczące ustalania wartości godziwej. Usystematyzowanie i zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwiają liczne schematy, tabele, przykłady. Autorami książki są uznani specjaliści z dziedziny rachunkowości polskiej i międzynarodowej.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 89,00 zł
szt.

Kasy fiskalne w praktyce

Kasy fiskalne w praktyce
Kasy fiskalne w praktyce

Kasy fiskalne w praktyce

 

Wydawnictwo: RACHUNKOWŚĆ

Liczba stron: 106
Oprawa: Miękka
Format: A4

Ukazała się najnowsza książka wydawnictwa Rachunkowość omawiająca zasady ewidencjonowania obrotu w kasach rejestrujących (fiskalnych). Przez ponad rok stosowania nowych przepisów o kasach fiskalnych pojawiło się wiele wątpliwości, interpretacji organów podatkowych oraz pierwsze orzeczenia sądów administracyjnych. W opracowaniu poruszono najważniejsze problemy związane z praktycznym stosowaniem tych regulacji. Zawiera ona odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania , najciekawsze interpretacje orzecznictwo i treść obowiązujących aktów prawnych. Znajdziecie tu też Państwo informacje o projektowanych zmianach, które mają wejść w życie w 2015 r. za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas.

Spis treści :

Wstęp

Kiedy trzeba mieć kasę fiskalną? / 5

Zakup kasy – dokumenty i obowiązki formalne / 12

Jak skorzystać z ulgi? / 14

Sposób ewidencjonowania sprzedaży – na co zwrócić uwagę? / 17

Jak korygować sprzedaż zarejestrowaną w kasie? / 22

Serwisowanie kasy fiskalnej / 25

Sankcje związane z nieprawidłowościami / 27

Czy z kasy fiskalnej można zrezygnować? / 29

Kasy fiskalne w pytaniach i odpowiedziach / 31

Kasa tylko w miejscu sprzedaży detalicznej / 31

Do limitu 20 000 zł liczy się sprzedaż netto / 31

Ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej od marży / 32

Karty podarunkowe poza ewidencją / 32

Wynajem samochodów służbowych pracownikom i zarządowi spółki / 32

Rejestracja w kasie fiskalnej kart Multisport wydawanych pracownikom / 33

Dwie lub więcej faktur do jednego paragonu / 33

Ewidencja korekt kasowych a faktury korygujące / 34

Wykazanie stawki i kwoty VAT na paragonie zamiast zwolnienia / 35

Raport fiskalny, gdy nie wystąpiła sprzedaż objęta obowiązkiem ewidencjonowania / 35

Zmiana miejsca używania kasy mobilnej / 36

Co z pamięcią po wycofaniu kasy rejestrującej / 37

Wymiana kasy fiskalnej niepozwalającej na zamieszczenie NIP nabywcy na paragonie / 38

Skutki zaprzestania używania awaryjnej kasy / 38

Utrata kasy fiskalnej / 39

Kasa fiskalna w remanencie likwidacyjnym dla celów VAT / 40

Rozliczenie w kosztach wydatków na nabycie kasy rejestrującej / 41

Ewidencja ulgi na zakup kasy w księgach rachunkowych / 41

Interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądowe / 43

Interpretacje podatkowe / 44

Orzeczenia sądów administracyjnych / 60

Akty prawne / 65

Wyciąg z ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług / 65

Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących / 69

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących / 82

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.12.2010 r. w sprawie odliczania kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących / 85

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27.08.2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące / 87

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 67,00 zł
szt.

Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej

Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej
Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej

Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 65
Oprawa: Miękka
Format: A4

Angielski jest dziś językiem powszechnie stosowanym do porozumiewania się ludzi z różnych stron świata. W Unii Europejskiej, w razie wątpliwości, jakie jest wiążące brzmienie aktów urzędowych, rozporządzeń, dyrektyw itp., za wzorcowy uznaje się tekst anglojęzyczny.

W przypadku rachunkowości i rewizji finansowej takimi podstawowymi tekstami są dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjęte przez Komisję Europejską Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wraz z ich interpretacjami, a wkrótce zapewne także Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej.

Nie chodzi zresztą tylko o wiążące przepisy. Wciąż przecież ukazuje się wiele tekstów zawierających propozycje ich zmian, uzupełnień albo w ogóle nowych uregulowań, a także komentarze i wyjaśnienia. Dotarcie do angielskiego tekstu czy to przez internet, czy w bibliotece lub księgarni, nie przedstawia obecnie większych trudności. Gorzej jest z poprawnym przetłumaczeniem tekstów fachowych na język polski. Utrudnia to korzystanie z bogatego dorobku dostępnego tylko w języku angielskim, prawodawstwa i literatury fachowej.

Aby przeszkodę tę częściowo przynajmniej przezwyciężyć, przekazujemy w ręce Czytelników angielsko-polski słownik słów, terminów i zwrotów najczęściej stosowanych w anglojęzycznym piśmiennictwie fachowym (przepisach, książkach, artykułach itp.) z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej.

Autorką słownika jest dr Nelli Artienwicz, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego.

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 68,00 zł
szt.

Abc płatnika składek zus

Abc płatnika składek zus
Abc płatnika składek zus

Abc płatnika składek ZUS

Wydawnictwo : RACHUNKOWOŚĆ

ISBN: 978-83-63251-06-2
Liczba stron: 116
Oprawa: miękka
Format: A4

Skomplikowane i nieustannie zmieniajace sie reguly podlegania ubezpieczeniom, a takze nie zawsze klarowne przepisy prawa i ich sprzeczne interpretacje powoduja, ze prawidlowe wykonanie obowiazków wobec ZUS jest nie lada wyzwaniem.

Wydawnictwo Rachunkowosc przygotowalo nowa ksiazke pt.: ABC platnika skladek ZUS, która omawia:

• zasady obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne przedsiebiorców, pracowników, zleceniobiorców, menedzerów,
• zasady podlegania ubezpieczeniom w trakcie urlopów w okresie opieki nad dzieckiem (macierzynskich, wychowawczych),
• obowiazki przedsiebiorców jako platników skladek ZUS (zasady rozliczen, oplacania skladek, wypelniania i korygowania dokumentów).

Zastosowanie praktyczne pokazuje druga czesc, skladajaca sie z pytan –odpowiedzi dotyczacych szczególowych zagadnien, oraz czesc trzecia, zawierajaca omówienie interpretacji ZUS wydanych w odpowiedzi na indywidualne zapytania platników skladek.

Ksiazka jest praca zbiorowa pod redakcja Anny Kolesnik, a autorami zamieszczonych w niej tekstów i opracowan sa specjalisci z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych.


Spis tresci :

Wstep
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne przedsiebiorców i osób wspólpracujacych
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne pracowników
Podstawa wymiaru i zasady obliczania skladek pracowniczych
Skladki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników
Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne zleceniobiorców
Skladki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych od zlecenia
Ubezpieczenia wypadkowe
Obowiazki przedsiebiorcy jako platnika skladek
Podleganie ubezpieczeniom w trakcie korzystania z urlopów w okresie opieki nad dzieckiem
Dopuszczalne sposoby zarobkowania w trakcie opieki nad dzieckiem i zbiegi tytulów do ubezpieczen
Rozliczanie skladek za osoby na zasilkach macierzynskich i urlopach wychowawczych
Skladki ZUS w pytaniach i odpowiedziach
Interpretacje urzedowe
Zasady podlegania ubezpieczeniom przez – interpretacje ZUS i NFZ
Rozliczenie podatku po korekcie skladek – interpretacje IS
 
Spis tabel
Zasady podlegania ubezpieczeniom tytulu wykonywania pozarolniczej dzialalnosci lub wspólpracy, w tym w razie jednoczesnego posiadania innych (wybranych) tytulów rodzacych obowiazek ubezpieczen /
Wysokosc skladek ZUS w 2014 r. dla osób prowadzacych dzialalnosc pozarolnicza i wspólpracujacych /
Wysokosc skladki zdrowotnej w 2014 r. dla osób prowadzacych dzialalnosc pozarolnicza i wspólpracujacych /
Wysokosc wynagrodzenia mlodocianego /
Stopy procentowe i finansowanie skladek /
Przychody pracowników nie stanowiace podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne /
Róznice miedzy tytulami wylaczen z podstawy wymiaru skladek i z podstawy opodatkowania /
Ustalanie wartosci w naturze /
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o swiadczenie uslug (w tym kontrakt menedzerski) zawarta i wykonywana dla innego podmiotu niz wlasny pracodawca w zbiegu z wybranymi tytulami (najczestsze zbiegi tytulów) /
Umowa agencyjna, zlecenia oraz inna umowa o swiadczenie uslug zawarta i wykonywana przez emeryta lub renciste na rzecz podmiotu innego niz wlasny pracodawca w zbiegu z wybranymi tytulami /
Przychody, które wylacza sie z podstawy wymiaru skladek zleceniobiorców po spelnieniu okreslonych warunków – wybrane pozycje /
Przychody, których nie wylacza sie z podstawy wymiaru skladek zleceniobiorców /
Kalendarium obowiazków wobec ZUS /
Rachunki bankowe ZUS /
Niektóre kody stosowane na dokumentach ubezpieczeniowych /
Ubezpieczenia z art. 6a ustawy o sus /
Ubezpieczenia z art. 6b ustawy o sus /

Dostępność: duża ilość

Wysyłka w: 5 dni

Cena: 82,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl