Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe

Dostępność: duża ilość
Wysyłka w: 5 dni
Cena: 105,00 zł 105.00
ilość szt.
dodaj do przechowalni

Opis

Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych – aspekty bilansowe i podatkowe

 

Wydanie 2016

Liczba stron: 196
Oprawa: miękka
Format: A4

Cena: 105,00 zł. brutto

 

W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, skutki w podatkach dochodowych, VAT, PCC i w zakresie rozliczeń z ZUS, a ponadto tryby likwidacji spółek handlowych, postępowanie upadłościowe i procedury restrukturyzacji przedsiębiorców zapobiegające upadłości.

Ilustracją poruszanych zagadnień są liczne przykłady, schematy, tabele.

Autorami książki są praktycy: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, radcy prawni i syndycy, na co dzień zajmujący się tą problematyką.

Zmiany w drugim wydaniu:

W ciągu roku od momentu ukazania się pierwszego wydania nastąpiło wiele zmian prawnych, pojawiło się nowe orzecznictwo i interpretacje, zwłaszcza dotyczące kwestii podatkowych. Uwzględniliśmyje w drugim wydaniu.

Gdy ukazywało się pierwsze wydanie, obowiązywało jeszcze Prawo upadłościowe i naprawcze. Obecnie kwestie upadłości i postępowań naprawczych regulują dwie ustawy: Prawo upadłościowe oraz Prawo restrukturyzacyjne. Postępowania wszczęte przed 1.01.2016 r. toczą się jednak jeszcze według starych zasad i dlatego pozostawiliśmy równoległy opis dwóch trybów postępowania upadłościowego (starego i nowego),większy akcent kładąc jednak na nowe rozwiązania. Szerzej zostały także omówione nowe tryby postępowań restrukturyzacyjnych.

 

Spis treści :

1. EDWARD KOSAKOWSKI ‒ Przyczyny likwidacji spółek handlowych / 7

2. PAWEŁ WRZEŚNIEWSKI ‒ Tryb likwidacji spółek handlowych według Ksh / 10

2.1. Czym jest likwidacja / 11

2.2. Jak stosować przepisy / 12

2.3. Zasady likwidacji wspólne dla wszystkich rodzajów spółek / 12

2.3.1. Kiedy następuje koniec spółki / 12

2.3.2. Niejednym sposobem / 13

2.3.3. Likwidatorzy / 13

2.3.4. Pierwsze czynności / 14

2.3.5. Przebieg likwidacji / 15

2.3.6. Rachunkowość / 16

2.3.7. Wykreślenie spółki z KRS i przechowywanie dokumentów / 18

2.4. Cechy szczególne likwidacji w różnego rodzaju spółkach / 19

2.4.1. Spółka jawna / 19

2.4.2. Spółka partnerska / 20

2.4.3. Spółka komandytowa / 20

2.4.4. Spółka komandytowo-akcyjna / 20

2.4.5. Spółka z o.o. / 20

2.4.6. Spółka akcyjna / 21

3. ZDZISŁAW FEDAK, ELŻBIETA PUDŁO ‒ Rachunkowość w okresie likwidacji spółek handlowych / 25

3.1. Rachunkowość a zakończenie normalnej działalności i rozpoczęcie likwidacji / 27

3.1.1. Czynności poprzedzające otwarcie likwidacji / 27

3.1.2. Inwentaryzacja / 28

3.1.3. Zamknięcie ksiąg / 29

3.1.4. Wycena aktywów i pasywów / 30

3.1.5. Bilans otwarcia likwidacji według Ksh / 31

3.1.6. Korekty wyceny aktywów / 32

3.1.7. Korekty wyceny pasywów / 35

3.1.8. Sprawozdanie finansowe / 36

3.2. Rachunkowość podczas postępowania likwidacyjnego / 37

3.2.1. Otwarcie ksiąg / 37

3.2.2. Bieżąca ewidencja / 38

3.2.3. Roczne sprawozdanie finansowe / 39

3.3. Rachunkowość a zakończenie likwidacji / 41

3.3.1. Kiedy następuje zakończenie postępowania likwidacyjnego / 41

3.3.2. Podział pozostałości majątku / 43

3.3.2.1. Inwentaryzacja / 44

3.3.2.2. Przekazanie majątku udziałowcom / 45

3.3.3. Zamknięcie ksiąg i sporządzenie sprawozdania finansowego / 48

4. EWA HREBIN ‒ Obowiązki podatkowe związane z likwidacją spółek handlowych / 51

4.1. Skutki w podatku dochodowym / 52

4.1.1. Likwidacja spółki akcyjnej, z o.o. i ska / 52

4.1.1.1. Ustalenie dochodu na moment postawienia w stan likwidacji / 52

4.1.1.2. Obowiązki spółki jako płatnika / 55

4.1.1.3. Okres likwidacji / 55

4.1.1.4. Zakończenie likwidacji / 56

4.1.1.5. Przychód wspólnika z likwidacji / 57

4.1.1.6. Przychód wspólnika będącego podatnikiem CIT / 57

4.1.1.7. Przychód wspólnika podatnika CIT z likwidacji ska / 58

4.1.1.8. Pobór zryczałtowanego CIT / 61

4.1.1.9. Warunki zwolnienia z CIT / 61

4.1.1.10. Przychód wspólnika będącego podatnikiem PIT / 63

4.1.1.11. Przychód podatnika PIT z likwidacji ska / 64

4.1.1.12. Przychód wspólnika będącego spółką osobową / 65

4.1.1.13. Wycena u wspólnika składników majątku uzyskanych z likwidacji / 65

4.1.1.14. Skutki dla spółki wydania majątku z likwidacji / 66

4.1.2. Likwidacja spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej / 68

4.1.2.1. Zamknięcie ksiąg / 69

4.1.2.2. Wykaz składników majątku spółki / 70

4.1.2.3. Skutki dla wspólnika będącego osobą fizyczną / 72

4.1.2.4. Skutki dla wspólnika podatnika CIT / 78

4.2. Obowiązki wynikające z ustawy o VAT / 81

4.2.1. Likwidacja spółki z o.o. i akcyjnej / 81

4.2.2. Likwidacja spółki osobowej / 83

4.2.3. Obowiązki związane z zaprzestaniem pracy kas rejestrujących / 86

4.3. Obowiązki ewidencyjno-informacyjne / 86

4.4. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe zlikwidowanych spółek / 87

4.4.1. Byli członkowie zarządu / 87

4.4.2. Byli wspólnicy / 89

4.4.3. Likwidatorzy / 91

5. EWA HREBIN ‒ Zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną – obowiązki podatkowe i ewidencyjno-informacyjne / 92

5.1. Obowiązki w zakresie PIT / 92

5.1.1. Rozliczenia u przedsiębiorcy opodatkowanego według skali lub liniowo / 92

5.1.2. Rozliczenia u przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych / 97

.1.3. Rozliczenia u przedsiębiorcy opodatkowanego kartą podatkową / 99

5.2. Obowiązki wynikające z ustawy o VAT / 99

5.3. Obowiązki ewidencyjno-informacyjne / 101

6. MARIA BRZEZIŃSKA, ANDRZEJ RADZISŁAW ‒ Obowiązki likwidowanych przedsiębiorców wobec ZUS / 102

6.1. Aktualizacja danych / 102

6.2. Wyrejestrowanie ubezpieczonych i spółki jako płatnika składek / 104

6.3. Wyrejestrowanie wspólników / 104

6.4. Odpowiedzialność za zaległe składki / 105

6.4.1. Byli wspólnicy / 105

6.4.2. Byli członkowie zarządu / 106

6.4.3. Likwidatorzy / 107

6.5. Likwidacja działalności przez indywidualnego przedsiębiorcę i spółkę cywilną / 108

7. ANNA ŁUKASZUN, JERZY PAŁYS ‒ Upadłość przedsiębiorcy – przebieg postępowania / 109

7.1. Kto ma zdolność upadłościową / 111

7.2. Zapobieganie upadłości / 113

7.3. Podstawy ogłoszenia upadłości / 114

7.3.1. Przesłanki niewypłacalności według Pun / 115

7.3.2. Przesłanki niewypłacalności według Pu / 116

7.4. Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości / 117

7.5. Odpowiedzialność dłużnika i jego reprezentantów / 120

7.6. Elementy wniosku o ogłoszenie upadłości / 122

7.7. Kontrola i zabezpieczenie majątku / 123

7.8. Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości / 124

7.9. Określenie celu postępowania upadłościowego / 127

7.10. Upadłość z możliwością zawarcia układu według Pun / 127

7.11. Układ w nowej upadłości / 130

7.12. Masa upadłości / 132

7.13. Objęcie majątku upadłego przez zarządcę bądź syndyka / 133

7.14. Ustalenie listy wierzytelności / 135

7.15. Likwidacja masy upadłości / 136

7.16. Reguły podziału zgromadzonych środków / 139

7.16.1. Kolejność zaspokajania wierzycieli według Pun / 139

7.16.2. Kolejność zaspokajania wierzycieli według Pu / 140

7.16.3. Zaspokojenie wierzycieli uprzywilejowanych / 141

7.17. Zakończenie postępowania upadłościowego / 143

8. WITOLD MISSALA ‒ Rachunkowość przedsiębiorcy w upadłości / 146

8.1. Zasada kontynuacji działalności / 147

8.2. Rok obrotowy przedsiębiorcy w upadłości / 149

8.3. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy niekontynuującego działalności / 149

8.4. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy w upadłości układowej / 154

8.5. Spis inwentarza / 155

8.6. Wycena aktywów / 156

8.7. Zobowiązania i rezerwy / 158

8.8. Kapitały własne / 160

8.9. Sprawozdania rachunkowe / 161

9. ŁUKASZ WOLBACH, WITOLD MISSALA ‒ Ogłoszenie upadłości a kwestie podatkowe – wybrane zagadnienia / 162

9.1. Składanie deklaracji PIT i CIT, obowiązki płatnika i zapłata podatku / 163

9.2. Upadły jako podatnik VAT / 165

9.3. Sprzedaż składników majątku w postępowaniu upadłościowym a VAT i PCC / 166

9.4. „Złe długi” i korekta VAT / 168

9.5. Podatek od nieruchomości / 169

9.6. Pozycja syndyka i zarządcy w postępowaniu podatkowym / 170

9.7. Wynagrodzenie syndyka / 171

9.8. Proporcjonalny podział wierzytelności z tytułu podatków / 172

10. ANDRZEJ RADZISŁAW ‒ Upadłość przedsiębiorcy a obowiązki wobec ZUS / 174

10.1. Wykonywanie obowiązków płatnika składek / 174

10.2. Zwolnienie z opłacania składek na FGŚP / 175

10.3. Podleganie ubezpieczeniom w okresie upadłości / 176

10.4. Obowiązek ubezpieczeń syndyka, zarządcy, nadzorcy / 177

11. JERZY PAŁYS ‒ Procedury restrukturyzacyjne obowiązujące od 1.01.2016 r. jako alternatywa dla upadłości / 179

11.1. Tryby restrukturyzacji / 180

11.2. Kto może poddać się restrukturyzacji / 181

11.3. Zwolnienie z odpowiedzialności / 182

11.4. Wierzytelności objęte układem / 183

11.5. Propozycje układowe / 184

11.6. Restrukturyzacja a pomoc publiczna / 185

11.7. Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego / 186

11.8. Postępowanie o zatwierdzenie układu / 189

11.9. Postępowanie układowe – przyspieszone i „właściwe” / 191

11.10. Postępowanie sanacyjne / 193

11.11. Szczególne zasady postępowania względem deweloperów, banków i emitentów obligacji / 195

Opinie o produkcie (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl